Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 februari 2004

Handen i manuellt arbete

Vad händer i hud och muskler när man arbetar med handverktyg som tång eller borrmaskin? Det har Lena Johansson undersökt i ett projekt på Chalmers. Resultaten presenteras i en doktorsavhandling.

Avhandlingen handlar om handen i manuellt arbete. Fokus i undersökningen har varit på vad som händer i hud och muskler då man arbetar med ett handverktyg som till exempel tång eller borrmaskin. Olika aspekter som undersökts är: tryck i handen, effekt på blodflödet i huden, muskelaktivitet i underarmen samt om användningen av handledsstöd ger någon avlastning av handen i olika arbetsmoment.

Resultaten visar att man är mer känslig för tryck över tummuskulaturen på handflatesidan jämfört med övriga handen och fingrarna. Gränsvärdena för både obehag och smärta var lägre i detta område.

Trycket i handen mättes när försökspersonerna använde borrmaskin. Trycket var högst i tumvecket. Trycket minskade med stödhandtag, handskar eller ett mjukare handtag.
Blodflödet i huden i handen stoppades vid ca 50 kilopascal. Detta tryck är lägre än de tryck man får med handverktyg. Risk för vävnadsskada finns om man håller verktygen konstant under lång tid.

Handledsstöd används ofta i industrin för att underlätta arbetet. En vanlig hypotes är att handledsstöd minskar belastningen på sträckmusklerna. Två handledsstöd testades i olika typer av arbete med handverktyg. De testade stöden minskade inte belastningen på musklerna. Den positiva effekt många personer har av handledsstöd beror troligtvis på andra faktorer.

– Vi har arbetat i laboratoriemiljö med försöksgrupper på 12 till 24 personer, hälften män och hälften kvinnor. Studien har bidragit till ny kunskap om effekten på hud och muskler vid arbete med handverktyg som kan få betydelse för framtida verktygsdesign, och vi hoppas att resultaten skall leda till vidare diskussioner med yrkesmän och tillverkare av handverktyg, säger Lena Johansson.

Avhandlingen “The Hand in Manual Work – Physiological and Psychophysical Studies”, försvaras vid en offentlig disputation på Chalmers den 27 februari kl 14.00 i sal Vasa C, Vera Sandbergs Allé 8, Chalmers, Göteborg.

Lena Johansson arbetar på Arbetslivsinstitutet.

Kontaktinformation
Mer information
Lena Johansson, Produkt- och produktionsutveckling, Människa – tekniksystem, Chalmers,
e-post: lena.johansson@ali.se
eller handledarna
Roland Kadefors Roland Kadefors, Produkt- och produktionsutveckling, tel 031-501652, e-post: roland.kadefors@niwl.se
Göran Hägg, Arbetslivsinstitutet, Arbetshälsoenheten, tel 08-619 6881

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera