Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 februari 2004

Gro Harlem Brundtland hedersdoktor på Chalmers

Gro Harlem Brundtland har utsetts till hedersdoktor på Chalmers tekniska högskola i Göteborg.I motiveringen anges bland annat hennes engagerande, nydanande och slagkraftiga arbete med frågor kring miljö, hälsa och hållbar utveckling.

Förutom Gro Harlem Brundtland har ytterligare fem hedersdoktorer utsetts: Inredningsarkitekt Olle Anderson för hans starka insatser inom svensk design, dr Dominique Guillemaud-Mueller för hennes forskning kring exotiska atomkärnor, dr Gérard Huet för forskning inom datavetenskapen, professor David C. Langreth för forskning inom den kondenserade materiens teori och professor John Villadsen för forskning inom området bioprocessteknik.

Inredningsarkitekt Olle Anderson, ordförande i White Design och Past President i International Federation of Interior Architects. Han har utfört enastående insatser inom inredningsarkitektur och design både i Sverige och internationellt. Han har en oomtvistad del i den utveckling som har gett och ger svensk design världsrenommé. Olle Anderson har med sin långa designerfarenhet och med sin förankring i tillverkningsindustrin öppnat för forskningsprojekt på Chalmers där strukturmekaniker och materialexperter i samverkan med formgivare och producenter utvecklat nya designmetoder för möbelbranschen. Han har varit pådrivande både på möbelindustrin och på Chalmers i mötet mellan ingenjörsvetenskap och möbelbranschen. (webbsida: www.ifiworld.org)
För mer information kontakta professor Ulf Janson, Form och teknik, Chalmers tekniska högskola, 031-7722326,
e-post: ulf.janson@arch.chalmers.se

Dr Gro Harlem Brundtland, läkare, välkänd politiker och f d ordförande i World Health Organization (WHO). Hon har på ett engagerande, nydanande och slagkraftigt sätt arbetat med frågor kring miljö, hälsa och hållbar utveckling. Gro Harlem Brundtland engagerade sig tidigt i miljöfrågor. I sitt ordförandeskap i FN:s kommission för miljö och utveckling bidrog hon till att begreppet “hållbar utveckling” fick en konkret politisk innebörd och en vid spridning; de ekologiska frågorna kopplades samman med de sociala och ekonomiska, som en förutsättning för ett bra liv för människor. Hon tilldelades Göteborgs internationella miljöpris 2002 för “sitt visionära och innovativa arbete med att under 1980-talet leda FN:s kommission för miljö och utveckling som lade grunden för hela det nydanande arbetet kring Agenda 21.”
För mer information kontakta professor Björn Malbert, Byggd miljö och hållbar utveckling, Chalmers tekniska högskola, 031-7722438, e-post: malbert@arch.chalmers.se

Dr Dominique Guillemaud-Mueller, ledare för Institute de Physique Nucleaire i Orsay, Frankrike. Hennes vetenskapliga arbeten behandlar exotiska atomkärnor och är internationellt mycket välkända. Dr Guillemaud-Mueller samarbetar sedan drygt 15 år med avdelningen för subatomär fysik på Chalmers. Avdelningen och dr Guillemaud-Mueller har gjort gemensamma experiment i Frankrike och har haft ett omfattande utbyte av forskarstuderande som fått möjlighet att arbeta med analys av data och gjort teoretiska tolkningar av forskningsresultaten. (Webbsida: ipnweb.in2p3.fr)
För mer information kontakta professor Björn Jonson, Experimentell fysik, Chalmers tekniska högskola,
031-7723262, e-post: bjn@fy.chalmers.se

Dr Gérard Huet, föreståndare för Recherche de Classe Exceptionelle vid INRIA (Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique) vid Rocquencourt i Frankrike. Han är en av de ledande forskarna i världen inom flera områden inom datavetenskapen och är bl a medlem av franska vetenskapsakademien (Académie des Sciences). Hans forskning omfattar bl a lambdakalkyl, typteori, automatisk bevisföring, interaktiva bevissystem och funktionell programmering. Dr Huet har under drygt 20 år haft nära kontakt med forskare vid institutionen för datavetenskap vid Chalmers. Han grundade bl a det EU-stödda nätverket “Logical Frameworks” och erbjöd Chalmers att delta. Detta nätverk har varit mycket viktigt för forskningen om typteori och interaktiva bevissystem vid Chalmers och omfattar ca 30 universitet och forskningsinstitut i Europa. Under de senaste åren har dr Huet huvudsakligen ägnat sig åt forskning om språkteknologi och har nära kontakter med forskare inom detta område vid Chalmers. (Webbsida: pauillac.inria.fr/~huet/)
För mer information kontakta Peter Dybjer, Data- och informationsteknik, Chalmers tekniska högskola,
031-7721056, e-post: petrd@cs.chalmers.se

Professor David C. Langreth vid Rutgers University, New Jersey, USA. Han är en excellent forskare med stor bredd, skicklighet och erfarenhet inom den kondenserade materiens teori. Särskilt anmärkningsvärda är hans insatser inom mångpartikelfysik, täthetsfunktionalteorin, transportteorin samt ytfysiken. Professor Langreth har ett stort kontaktnät med Chalmers och arbetar med forskare inom flera samarbetsprojekt över en bred front och med ett omfattande utbyte av forskare och forskarstuderande. (Webbsida: www.physics.rutgers.edu/~langreth/)
För mer information kontakta professor Bengt Lundqvist, Tillämpad fysik, Chalmers tekniska högskola,
031-7723198, e-post:efybil@fy.chalmers.se

Professor John Villadsen, Center för bioprocessteknik, Danmarks Tekniske Universitet. Han utnämns till hedersdoktor för sina forskningsinsatser bl a inom området bioprocessteknik. Han har en mycket lång meritlista vad gäller området kemiteknik, där han arbetat inom området tekniska numeriska metoder och beräkningar, men framförallt inom bioprocessteknik. Han har inom sitt stora vetenskapliga fält kombinerat två vetenskaper; kemiteknik och bioteknik, och dessutom kombinerat grundvetenskapliga studier inom dessa fält med mer tillämpade. Professor Villadsen har haft flera viktiga uppdrag vid Chalmers och har mycket goda kontakter med forskare inom kemi. (Webbsida: www.biocentrum.dtu.dk)
För mer information kontakta professor Claes Niklasson, Kemisk reaktionsteknik, Chalmers tekniska högskola, 031-7723027, e-post:claesn@chemeng.chalmers.se

Hedersdoktorerna kommer att promoveras vid Chalmers promotionsceremoni den 22 maj i Göteborgs Konserthus.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera