Tema

Samspel mellan proteiner får cellen att uppta näring

Ett komplicerat samspel mellan proteiner ser till att våra celler kan ta upp näring genom s.k. endocytos. I en avhandling som läggs fram vid Umeå universitet den 5 mars identifierar Richard Lundmark ett viktigt protein i detta sammanhang.

Endocytos är den mekanism som celler använder för att transportera in molekyler från utsidan via det membran som omger cellen. Specifika proteiner skapar en inbuktning av membranet vilket omsluter de molekyler som ska tas in i cellen. När denna proteinklädda membranblåsa (vesikel) väl är inne i cellen kan proteinerna släppa och vesikeln sammansmälta med sin destination för att leverera molekylerna.

Det protein som identifieras i avhandlingen har namnet Sorting nexin 9 (SNX9) och spelar en viktig roll vid endocytosen. Proteinet är uppbyggt i olika delar med skilda funktioner, vilket gör att det kan binda till insidan av cellens omgivande membran och dessutom rekrytera andra för processen viktiga proteiner. Ett av de proteiner (clathrin) som binder till SNX9 fungerar som ett skal runt vesikeln medan ett annat (AP-2) väljer ut de molekyler som skall transporteras. Det tredje interagerande proteinet (dynamin-2) har en viktig roll vid avknoppningen av den färdiga vesikeln från membranet. Aktiviteten hos SNX9 är reglerad och om man manipulerar med funktionen hos proteinet störs cellens upptag av näring. Resultaten visar därmed att SNX9 är en viktig komponent i det maskineri som ansvarar för cellens upptag från utsidan.

Avhandlingen läggs fram vid Inst. för medicinsk kemi och biofysik och har titeln ”Sorting nexin 9 in Clathrin-mediated Endocytosis”.
Disputationen äger rum kl. 09.00 i sal KB3A9, KBC huset, Umeå universitet
Fakultetsopponent är professor Elizabeth Smythe, University of Sheffield, UK.

Kontaktinformation
Richard Lundmark är uppväxt i Ostvik norr om Skellefteå och flyttade till Umeå 1994 för studier vid universitetet. Han kan nås på tel. 073-620 5070, e-post: richard.lundmark@medchem.umu.se

Samspel mellan proteiner får cellen att uppta näring

 lästid ~ 1 min