Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 februari 2004

1880-talets litterära reaktion på borgerliga värderingar

Med August Strindberg i spetsen stormade en bred, entusiastisk och ung författargeneration den offentliga scenen under 1880-talet. Många var kvinnor, alla ville de förändra samhället.

Man konfronterade makthavarna genom att öppet diskutera prostitution, syfilis, äktenskapsbrott, och man ville ersätta statskyrkan som samhällets etiska och intellektuella auktoritet. Reaktionen blev våldsam. Ett decennium senare hade många av dem tystats.

Aldrig tidigare hade författare uppträtt så illojalt mot den borgerliga publiken och dess värderingar. Därmed togs ett viktigt steg mot 1900-talets “fria” författarroll, den som vänder sig från den breda publiken och söker bekräftelse hos kritiker och kolleger.

Genom att för första gången applicera den franska litteratursociologen Pierre Bourdieus teorier på en hel generation författare ger litteraturvetaren David Gedin vid Stockholms universitet i sin avhandling ett nytt perspektiv på författarens plats och funktion i det svenska samhället under en av de viktigaste och mest omskrivna perioderna i svensk litteraturhistoria. Ett decennium som bland annat inbegriper åtalet mot Strindbergs Giftas. Avhandlingen rymmer märkliga livsöden och ett samhälle fyllt av spänningar. David Gedin beskriver hur centrala kvinnliga författarskap har trängts undan i historien och lyfter fram nya sidor hos Strindberg och hans generationskamrater – Victoria Benedictsson, Anne Charlotte Leffler, Ola Hansson, Oscar Levertin, Alfhild Agrell, med flera.


Doktorsavhandlingens titel: Fältets herrar. Framväxten av en modern författarroll. Artonhundraåttitalet. (Symposion)

Disputationen äger rum fredagen den 5 mars kl. 10.00 i G-salen, Arrheniuslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16E, Frescati. Opponent är professor Johan Svedjedal, Uppsala universitet.

David Gedin nås på telefon 08-718 10 51, 073-722 97 26 eller e-post: David.Gedin@littvet.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera