Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 februari 2004

Bättre verktygskylning ökar produktiviteten

Mycket material och tid spills i onödan i tillverkningsindustrin på grund av otillräckligt utvecklad bearbetningsteknik. Tomas Beno vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla visar i sin avhandling hur en förändrad värmetransport kräver mindre tryck, minskar värmeutvecklingen och därmed sparar material. Tekniken har visat sig fungera bäst vid borroperationer.

Enligt uppskattningar är just misslyckad borrning orsak till runt 40 procent av den kassering som sker av material inom tillverkningsindustrin. Orsaken är ofta utslitna borrar eller att själva materialet försvagats av att för höga temperaturer utvecklats vid borrningen.

I sin avhandling visar Tomas Beno bland annat hur en förändrad borr med mer kylarea via kylvätska effektivare leder bort värme från process och från det bearbetade materialet.

Med en borr utrustad med tre spånkanaler och tre skäreggar krävs inte lika hög matningskraft som annars, vilket genererar mindre värme samtidigt som mer verktygsyta finns att fördela värmetransporten igenom.
Tomas Beno har dessutom utarbetat en matematisk modell för värmeflödet under borrning som gör optimala borrförhållanden möjliga att uppnå. Vid borrning i exempelvis superlegeringar eller i titan är värmetransporten från materialet av central betydelse för att inte kvaliteten ska äventyras.

När man förser verktyg för svarvning med motsvarande ytförstorande geometrier uppnås också en ökad värmetransport, och därmed ökad produktivitet alternativt verktygslivslängd.

Doktorsavhandlingen “Simulation, Verification and Control of Heat Transfer in Machining” läggs fram vid Institutionen för Industriell Produktion, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, fredag 27 februari, kl 10.00 i Kollegiesalen, Valhallavägen 79.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:
Tomas Beno, tel. 0520-475088, 0705-462938, tomas.beno@htu.se

Pressmeddelandet lämnat av: FoU-informatör Torsten Arpi, 0520-475015, e-post torsten.arpi@htu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera