Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 februari 2004

Kvinnlig naturvetare analyserar effekt av medicinska behandlingar

Att statistiskt kunna räkna ut hur ett sjukdomsförlopp kommer att te sig är inte så enkelt. Särskilt inte när så kallade dolda variabler ska räknas in, som oro och ångest. Professor Nanny Wermuth är en av dem som forskar på just dolda variabler, och har en nyinrättad professur i biostatistik vid Göteborgs universitet.


Biostatistik har ena foten i matematiken och den andra i medicinen. Det är statistisk analys av biologiska och medicinska data, något som kräver många variabler och speciella metoder. Varje människa har olika förutsättningar och bakgrund, och därför reagerar vi också olika på olika behandlingar.

För att bestämma mediciners och andra behandlingars effektivitet och lämplighet i olika lägen, behövs statistisk analys. För att kunna beräkna hur en kronisk sjukdom som diabetes utvecklas utifrån en specifik persons tidigare behandlingar och medicinska förutsättningar, behövs också statistik. Professor Nanny Wermuth menar dock att biostatistik inte bara handlar om att utveckla metoder för att analysera biologiska och medicinska data. Verktyget blir också ett sätt att kunna kommunicera med forskare inom medicin, biologi och andra vetenskaper.

Den 1 juni 2003 tillsattes en professur i biostatiskt inom Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. En professur som nu AstraZeneca ska vara med och sponsra med 200 000 per år i tre år, och på så sätt stödja kompetensutvecklingen i Sverige inom den vetenskapliga disciplinen. Fredagen den 20 februari kl. 14.00 blev samarbetet mellan parterna officiellt, i och med att Naturvetenskapliga fakulteten och AstraZeneca skriver på avtalet om sponsringen av professuren.

För mer information, kontakta:
Nanny Wermuth, professor i biostatistik vid Göteborgs universitet
Tel: 031- 772 35 79


——————————————————–

Kontaktinformation
Camilla Carlsson, informatör
Göteborgs universitet
Fakultetskansliet för naturvetenskap
Tel: 031-773 48 57
Fax: 031-773 48 39

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera