Artikel från Mälardalens universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 februari 2004

Kvinnliga forskare meriteras

Lektor Maria Lindén och forskningsingenjör Larisa Rizvanovic är mottagare av 2004 års strategiska satsning för meritering av kvinnor vid Mälardalens högskola som faktultetsnämnden för Naturvetenskap och teknik har inrättat. Maria Lindén och Larisa Rizvanovic tilldelas 500 000 kronor vardera till sin forskning vid högskolan.

Den strategiska satsningen för 2004 är inledningen av ett särskilt meriteringsprogram, som syftar till att bidra till högskolans egen utveckling mot en jämställd akademi genom att arbeta för kvinnors akademiska meritering och öka andelen kvinnliga forskare. Bakgrunden är bland annat att det är färre kvinnor än män som blir doktorer, docenter och professorer vid högskolan. För att nå forskningsstrategins mål om en jämnare könsfördelning i den tekniska fakulteten 2008, kommer varje år två nya kvinnor att ges finansiering med strategiska medel. Tanken är att uppmuntra fler kvinnor att meritera sig, söka befordran och fungera som förebilder för andra kvinnor. Satsningen genomförs i samverkan med projektet Genusforum med stöd av Europeiska socialfondens program Växtkraft Mål 3.

Maria Lindén är lektor vid Institutionen för Elektronik. Hon ska i sin forskning identifiera och utveckla sensorsystem, i möjligaste mån trådlösa, för användning och övervakning inom sjukvård och hemsjukvård. Speciellt kommer ett mätsystem för förebyggande av trycksår att utvecklas. Avsikten är att ta fram ett mätsystem som kan användas för utvärdering av de hjälpmedel, exempelvis tryckavlastade madrasser, som idag finns på marknaden. Ytterligare tillämpningsområden är övervakning av viktiga fysiologiska data på fysiskt aktiva personer, såsom idrottsmän och brandmän.

Larisa Rizvanovics forskning har sin hemvist vid Institutionen för Datavetenskap. Inom några år kommer de flesta elektroniska apparater i hemmet, som till exempel tv och videospelare, att vara helt digitala. Detta kommer att ställa höga krav på produkterna, som måste hålla de tidskrav som ljud och bildströmmar har. Som en del av det intelligenta hemmet kommer konceptet “en kabel – en box” att ersättas med att bilder och video är tillgängliga i hela hemmet. Utmaningen blir bland annat att specificera egenskaper för strömmar och resurser, de höga kraven på bearbetning och att rätt kunna bestämma tidsfaktorerna av multimediaströmmar, trådlös kommunikation mellan sändare och mottagare, samt ha rätt utformning/ arkitektur för att kunna integrera olika enheter från olika tillverkare med olika krav och kapaciteter.

Larisa Rizvanovics projekt planerar att titta närmare på realtidsarkitekturer för multimediaströmmar som skickas över nätverk. Den teoretiska utmaningen blir att utveckla nya algoritmer för att kunna anpassa multimediaströmmar för olika nätverk och processor-resurser.

Kontaktinformation
För mer information kontakta: Maria Lindén, tel 021-10 15 48, maria.linden@mdh.se och Larisa Rizvanovic, tel 021-10 70 74, larisa.rizvanovic@mdh.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera