Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 februari 2004

Ett steg mot standardmetod för mätning av gener

Inom protein- och genforskningen är det idag svårt att mäta halter av respektive protein eller gen.Eva Nilsson visar i sin avhandling att en viss typ av analysatorer skulle kunna lösa en del av dessa problem.

Ett stort problem vid bestämning av halter av olika ämnen inom till exempel miljö- och medicinsk analys är att det inte finns några identiska standarder med kända koncentrationer att tillgå. De vanligaste detektorerna inom kemisk analys ger olika signal beroende på vilket ämne som analyseras. Denna avhandling visar bland annat att några former av grundämnesanalysatorer, induktivt kopplade plasma-spektrometrar, kan ge samma signal för ett viss grundämne oavsett molekylstruktur. Detta medför att en standardförening med känd halt och som innehåller ett visst grundämne kan användas för haltbestämning av nästan alla föreningar som innehåller detta grundämne. Denna ospecifika haltbestämning skulle kunna utnyttjas inom protein- och genforskningen där bestämningen av hur mycket som finns av respektive protein och gen är idag problematisk.

Länk till spikbladet: http://publications.uu.se/theses/spikblad.xsql?dbid=3977

Namn: Eva Nilsson
Avhandlingens titel: Coupled liquid separation and spectrometric detection of organic compounds containing hetero-atoms
Institution: Kemiska institutionen
Opponent: Professor Joanna Szpunar, Laboratoire de chimie analytique bio-inorganique et environnement, Pau
Disputationen äger rum: Fredagen 27 februari, kl. 10.15 i sal B42, BMC.

Kontaktinformation
Eva Nilsson kan nås på 018-471 3673 eller via e-post Eva.Svantesson@kemi.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera