Tema

Tandköttsinflammationens betydelse för hjärtkärlsjukdomar

I en aktuell avhandling från Karolinska Institutet presenteras att det finns ett statistiskt säkerställt samband mellan tandlossning och hjärtkärlsjukdomar i en vuxen svensk befolkning.

Studier visar att vissa riskmarkörer för atheroskleros är förhöjda i blodet hos tandlossningspatienter. Forskargruppen är också den första som kan visa att det så kallade ”goda kolesterolet”, HDL, är lägre hos tandlossningspatienter.

Tandlossning och hjärtkärlsjukdomar är mycket vanliga sjukdomar som många människor blir drabbade av. Båda sjukdomarna anses ha ett kroniskt inflammatoriskt ursprung. I forskarkretsar har man under de senaste 15 åren diskuterat ett eventuellt samband mellan dessa två sjukdomar. Internationella undersökningar har visat på ett epidemiologiskt samband mellan dem, vad som orsakar detta samband är dock ännu oklart.

I tandläkare Kåre Buhlins avhandling presenteras bland annat studier av kvinnor med kranskärlssjukdom, som visar att de har sämre munhälsa än kvinnor utan denna sjukdom. De 143 kranskärlssjuka kvinnliga patienterna hade färre kvarvarande tänder (p<0.001) och fler inflammerade fickor i tandköttet (p=0.002) jämfört med en kontrollgrupp. Tandproteser och tandlöshet var också mer vanligt.

En undersökning visade att en stor andel av en vuxen svensk förortsbefolkning hade tandproblem utan att för den skull söka hjälp, detta delvis av ekonomiska skäl. Denna grupp hade också en högre frekvens av hjärtkärlsjukdom och blödande tandkött.

De nya resultaten att riskmarkörer för atheroskleros är förhöjda i blodet hos patienter med tandlossning, kan vara en av de bakomliggande förklaringarna till sambandet mellan tandlossning och hjärtkärlsjukdom. En möjlig mekanism kan vara att bakterier, rester av bakterier eller så kallade pro-inflammatoriska cytokiner utsöndras från det inflammerade tandköttet ut i blodbanan. Tandlossningspatienterna hade bland annat en högre halt av CRP, vilket är ett protein som ökar kraftigt vid inflammation. De hade också en lägre halt av det ”goda kolesterolet” HDL.

Avhandlingens titel:
The role of periodontitis in cardiovascular disease

Författare:
Kåre Buhlin, Odontologiska institutionen, Karolinska Institutet, tel 08-524 882 76 eller mail kare.buhlin@ofa.ki.se

Disputation:
Fredag 20 februari 2004, kl. 9.00, Sal 4U, Odontologiska institutionen, Universitetsområdet, Huddinge.

Tandköttsinflammationens betydelse för hjärtkärlsjukdomar

 lästid ~ 1 min