Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 februari 2004

Nya professorer vid Stockholms universitet

Nya professorer vid Stockholms universitet är Ove Almkvist i psykologi, särskilt neuropsykologi och Anders Angerbjörn i zoologi, särskilt ekologi.

Ove Almkvist, psykologi, särskilt neuropsykologi
Hans forskning handlar främst om patienter som har Alzheimers sjukdom, framför allt dess förstadium, men även om andra hjärnsjukdomar (t.ex. Multipel skleros, Gliom, Downs syndrom och andra demenssjukdomar). Som kontrast till sjukdom studeras också det friska åldrandet och dess förutsättningar. Som exempel på aktuella frågor kan nämnas att hitta tidiga diagnostiska metoder, goda behandlingsmöjligheter och grundläggande förståelse för sjukdomars natur, särskilt med avseende på ärftlighet och påverkan på hjärnans funktion. Arbetet bedrivs i nära samarbete med Neurotec-institutionen vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge.

Anders Angerbjörn, zoologi, särskilt ekologi
Som däggdjursforskare är det naturligt att engagera sig i utrotningshotade arter. Anders Angerbjörns forskning har behandlat olika aspekter av den utrotningshotade fjällrävens biologi. Detta inkluderar direkta stödåtgärder för den svenska fjällrävstammen (inom ett EU/Life-projekt) men också dess relation till andra arter som rödräv och fjällämlar. Hans intresse för forskning om fjällen kanaliserade han till ett tvärvetenskapligt program inom “Fjäll-Mistra”, tillsammans med botaniker, nationalekonomer och samhällsvetare. I ett generellt arktiskt perspektiv har han också intresserat sig för ekologiska förhållanden i Nordamerika, Sibirien, Island och Svalbard. Detta innebär givetvis mycket fältarbete men också t.ex. genetiska analyser av båda färskt och gammalt material.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera