Tema

Strukturerad brainstorming

Brainstorming under strukturerade former låter kanske som en paradox. I FOI-rapporten ”Metoder för strukturerad brainstorming” presenterar forskaren E. Anders Eriksson en metod som populärt brukar kallas för ”gula lapp-metoden”.

”Gula lapp-metoden” bygger på att man grafiskt visualiserar de idéer som gruppen kommer på genom att till exempel skriva dessa på stora ”notisar”, typ PostIt, och sätta upp dem på en vägg så att gruppen kan överblicka och inspireras av sitt arbete. Genom att flytta runt notisarna går det att successivt strukturera resultatet och sedan prioritera bland sitt arbetsresultat, till exempel genom att rösta med små klisterlappar.

En brainstorm brukar innebära början på något slags fortsättning. En tänkbar fortsättning för dig som läser detta är att ladda hem rapporten, läsa den och ladda upp med stora PostIt-lappar inför nästa brainstorm nu under strukturerade former!

Kontaktinformation
E. Anders Eriksson, tel. 08-555 037 47.
e-post:e.anders.eriksson@foi.se

Strukturerad brainstorming

 lästid ~ 1 min