Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 februari 2004

Nytt centrum för materialvetenskaplig uppdragsforskning

Vid Chalmers i Göteborg har ett nytt centrum, MACH, Materialanalys vid Chalmers bildats. Syftet är att göra de materialvetenskapliga resurser, utrustning och kompetens, som finns vid Chalmers tillgängliga för industri och andra universitet.

Inom MACH finns det kunskap från en mängd olika discipliner som fysik, kemi, bioteknik och nanovetenskap. Med detta säkras tillgången till ett brett spektrum av analytiska instrument och personal.

Den kombination av instrumentering som MACH förfogar över finns bara tillgänglig vid ett fåtal laboratorier i världen.

Många forskargrupper på Chalmers har sedan lång tid gott samarbete med industrin. En av uppgifterna för MACH är att öppna fler kanaler för samverkan och underlätta redan pågående. Särskilt viktig är MACHs funktion som en ingång för organisationer utanför Chalmers.

MACH vänder sig huvudsakligen till medelstora och stora företag med materialvetenskapliga frågeställningar som bara kan besvaras med hjälp av avancerad analysutrustning. Tonvikten ligger främst inom elektronmikroskopi och olika spektroskopimetoder.

Genom att engagera personal och experimentell utrustning vid många olika forskargrupper kan MACH erbjuda materialvetenskapliga analyser och problemlösning inom ett intervall som sträcker sig över i princip alla materialklasser, från metaller, halvledare och keramer till polymerer och biologiska material.

Förutom ren uppdragsforskning och konsultation erbjuder MACH även kurser, workshops och fortbildning av personal.

Kontaktinformation
Mer information:
Dr. Johan Angenete
Koordinator för MACH
031-772 33 22
johan.angenete@mach.chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera