Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 februari 2004

Kunskaper tas inte tillvara i byggbranschen

Beräkningar inom byggbranschen kring energianvändning, ventilationseffektivitet med mera, stämmer sällan i praktiken. Och kunskaper från forskning används inte.- Det är frusterande, det finns nybyggda flerbostadshus som har högre energianvändning än gamla flerbostadshus, säger Christer Harrysson som är nytillträdd professor i byggteknik vid Örebro universitet.

Harrysson forskar kring hur man kan bygga bättre och billigare med hänsyn till bland
annat energi, effekt, innemiljö samt kretslopptänkande. Han är dock kritisk till hur dåligt byggbranschen tar till sig forskningsrön. Redan 1997 presenterade Boverket en rapport grundad på Harryssons forskning som handlade om innemiljö och energianvändning i flerbostadshus. I rapporten presenterade Harrysson en unik undersökning där han undersökte energi- och vattenanvändningen, gjorde tekniska mätningar på parametrar av vikt för innemiljön, genomförde enkätundersökningar bland de boende med mera och knöt samman alla resultaten. Därigenom kunde olika byggtekniska lösningar rangordnas utifrån en kombination av låg energianvändning, god innemiljö och kostnadseffektivt byggande och underhåll. Men åtta år efter denna rapport har inte mycket hänt. Tvärtom stöder nya forskningsrön Harryssons slutsats från 1997 att nybyggda flerbostadshus kan ha högre energianvändning än gamla flerbostadshus. Harrysson har också visat att byggkostnaderna är mer än 30 procent högre med flerbostadshus jämfört med gruppbyggda småhus, och energianvändningen är mer än 50 procent högre.
Orsaker till detta är bland annat kollektiv mätning och debitering av energi- och vattenanvändning i flerbostadshusen samt att olika ventilationsapparater och värmepumpar sällan fungerar som de gjort i laboratorietester, när de används i bebodda hus. Under 1990-talet har exempelvis golvvärme installerats i var och varannan nybyggnad, ofta med en hänvisning till att det är energibesparande och bekvämt. Harryssons forskning visar att det sällan stämmer. Golvvärme är dyrare att bygga, använder mer energi och ger nästan alltid ett trögare värmesystem än exempelvis traditionella radiatorer.
– Efter snart tio års forskning inom golvvärmeområdet har systemen blivit mer energieffektiva och mer komfortabla, även om såväl bygg- som driftskostnader fortfarande oftast är högre med golvvärme än med traditionella radiatorer, säger Christer Harrysson. Ett rikstäckande byggföretag förbjöd 2002 golvvärme i de flerbostadshus de bygger. Annars används inte de kunskaper som finns i branschen och samhället om hur ska vi bygga bra, billigt och ekologiskt hållbart. Nu ska vi vid Örebro universitet i ökad grad utnyttja känd kunskap och arbeta med en profilering av forskningen kring byggande av ekologiskt hållbara lösningar och energieffektiva byggnader med god innemiljö och människan i centrum.

Foto på Christer Harrysson finns att hämta på följande adress:
http://stork.oru.se/massmedia/bildarkiv.html#harrysson

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Christer Harrysson på telefon 0702-43 11 39.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera