Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 februari 2004

Ny kunskap om hur östrogen påverkar immunsystemet

En avhandling från Sahlgrenska akademin ger ny kunskap om hur östrogen påverkar immunsystemet. Fynden är viktiga i sökandet efter nya hormonläkemedel för behandling av benskörhet vid reumatiska sjukdomar.

I flera år har kvinnor efter klimakteriet behandlats med östrogen för att lindra så kallade bortfallssymptom som värmevallningar, benskörhet och kärlsjukdom. Under sista året har stora studier visat att kombinationsbehandling med östrogen och gulkroppshormon kan ge bieffekter i form hjärt-kärlsjukdomar. Samtidigt har nya hormonläkemedel godkänts för förebyggande av benskörhet hos kvinnor efter klimakteriet. Dessa preparat har olika effekt på olika vävnader i kroppen.

Att östrogen påverkar immunförsvaret är välkänt sedan länge och kan vara en av orsakerna till att kvinnor drabbas av så kallade autoimmuna sjukdomar oftare än män. Autoimmuna sjukdomar är tillstånd när immunsystemet reagerar mot kroppens egen vävnad. Ledgångsreumatism är ett exempel på ett sådant sjukdomstillstånd. Östrogen kan också påverka förloppet av reumatiska sjukdomar. Patienter med ledgångsreumatism blir bättre av östrogenbehandling medan patienter med den reumatiska systemsjukdomen SLE kan försämras av östrogen.

Fil mag Malin Erlandssons avhandling ger en ny pusselbit i det stora pussel som forskare runt om i världen lägger för att förstå östrogens inverkan på kroppens vävnader. På möss har hon visat att det främst är östrogenreceptorn alfa som förmedlar effekter på immunsystemet. Hon visar också att läkemedlet raloxifene, som kan ges till kvinnor som drabbats av benskörhet, har effekter på immunsystemet men helt saknar östrogens inflammationsdämpande effekter.

Dessa fynd ger ny kunskap om hur östrogen påverkar immunsystemet och fynden är en viktig del i det fortsatta sökande efter nya hormonläkemedel för behandling av benskörhet och reumatisk sjukdom.

Avhandlingen är skriven av:
Fil mag Malin Erlandsson, telefon 031-342 64 11, e-post: malin.erlandsson@rheuma.gu.se

Handledare:
Professor Hans Carlsten, telefon: 031-342 40 17, e-post: hans.carlsten@rheuma.gu.se

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, institutionen invärtesmedicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning
Avhandlingens titel: Modulation of Receptor Alpha and Beta – Effects on the Immune System
Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

telefon: 031-773 38 69

mobiltelefon: 070-775 88 51

e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera