Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 februari 2004

Tonårstjejer, klass och sexualitet

Under senare år har tonårstjejer fått allt större utrymme i massmedia. Från att sällan ha synts, hörts eller diskuterats har de blivit ett problemområde på den offentliga dagordningen. Det talas om tjejers sexuella utsatthet, kränkande språkbruk i skolan, ätstörningar och kroppsfixering.

Men vad säger tjejerna själva? Hur blir man egentligen tjej? Vad är normalt och onormalt, rätt och fel? Hur högt får man skratta och hur bredbent får man sitta innan man riskerar sitt rykte? Och hur förhåller det sig med begreppet hora?

I sin avhandling i socialantropologi har Fanny Ambjörnsson vid Stockholms universitet undersökt tjejers vardag och villkor. Under drygt ett år följde Ambjörnsson ett trettiotal tjejer mellan 16 och 18 år på skilda gymnasieprogram. Två klasser med olika syn på sig själva och varandra. Fram växer en bild som är mer komplicerad än den vi möter i medierna. Vi får veta hur tjejer både upprätthåller och utmanar föreställningar om den “normala” tjejen. Vi får också en förståelse för vilken roll klass, sexualitet och etnicitet spelar i skapandet av genus. För medan tjejerna på samhällsprogrammet lättare tycktes leva upp till bilden av den normala tjejen, valde tjejerna på Barn- och Fritidsprogrammet andra vägar för att hantera krav och normer.

Genom att kombinera perspektiv på klass, genus, sexualitet och etnicitet visar Ambjörnsson hur vi får en ökad förståelse för hur det går till när tjejer försöker förhålla sig till kvinnoidealen. Vi förstår lättare hur det kom sig att Veronica kaxigt använde sig av positionen som hora, medan Karin förklarade att hora är det värsta man kan säga till en tjej. Vi förstår också vilken funktion begreppet kickers hade för de båda tjejgruppernas skapande av genusidentitet. Eller varför tjejerna i Barn- och Fritidsklasen inte ville ta ordet feminism i sin mun.

Doktorsavhandlingens titel:
I en klass för sig. Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer. (Ordfront Förlag)

Disputationen äger rum fredagen den 20 februari kl. 10.00 i hörsal 4, hus B, Södra huset, Frescati. Opponent är professor Britta Lundgren, Umeå universitet..

Fanny Ambjörnsson nås på telefon 08-674 73 02 (Centrum för genusstudier, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm) eller fanny.ambjornsson@socant.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera