Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 februari 2004

Hämning av protein kan minska tumörtillväxt

För att en tumör ska växa och sända ut metastaser måste nya blodkärl bildas. Kristina Holmqvist har i sin avhandling studerat proteinet Shb som spelar en viktig roll i denna process. Resultaten skulle kunna leda till bättre metoder för att hämma tumörtillväxt.

För att kunna växa behöver tumörer bilda nya blodkärl, en process kallad angiogenes som idag inte är helt känd. Tumörer har förmåga att stimulera nybildning av blodkärl genom att sända ut vissa substanser (fibroblast growth factor, FGF och vascular endothelial growth factor, VEGF). Detta gör processen kliniskt intressant att studera. Om man förstår hur angiogenesen går till kan man nämligen designa läkemedel så att tumören kan begränsas i storlek och bli lättare att behandla (med operation eller strålning). Detta kan leda till en högre livskvalitet och överlevnad för cancerpatienter.

Kristina Holmqvist visar i sin avhandling att proteinet Shb har stor betydelse då blodkärl nybildas. En mutant av detta protein kan till exempel inte bilda välorganiserade, fungerande kärl. Hon har undersökt Shb:s roll i agiogenesprocessen då FGF och VEGF stimulerar blodkärlsbildning och konstaterar att Shb reglerar aktiviteten hos focal adhesion kinase (FAK), ett protein som är viktigt för cellers förmåga att sprida och röra sig. Dessa egenskaper är nödvändiga för att cellerna ska kunna bilda blodkärl. Shb binder även specifikt till två receptorer (mottagare) på cellens yta som mottar signaler från FGF och VEGF.

Vidare har Kristina Holmqvist kartlagt hur proteinet Shb aktiveras och visar att ett annat protein, kallat Src, är helt nödvändigt för att Shb ska kunna verka i cellen. En ny teknik där man på RNA nivå går in och “ystar ner” uttrycket av Shb (RNA interference) har använts i en av studierna.

Hennes resultat kan förbättra möjligheterna till behandling som syftar till att blockera tumörtillväxt, exempelvis med hjälp av en inhibitor till Shb.

Namn: Kristina Holmqvist
Avhandlingens titel: The Role of Shb in Angiogenesis, FGF and VEGF Signalling in Endothelial Cells
Institution: Institutionen medicinsk cellbiologi
Opponent: Professor Eva Degerman, avd. för cell- och molekylärbiologi, Lund
Disputationen äger rum: Fredagen 6 februari, kl. 13.15, sal B8, BMC.

Kontaktinformation
Kristina Holmqvist kan nås på 018-471 4505 eller via e-post Kristina.Holmqvist@medcellbiol.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera