Tema

Europeiskt stamcellsprojekt startat

Den 1 februari var den officiella starten för det stora europeiska stamcellssamarbete som döpts till EuroStemCell. Lunds universitet deltar i projektet, som bland annat har som mål att utveckla en europeisk stamcellsbaserad bioindustri som kan konkurrera med USA och Japan.

Representanter för de 14 organisationer från åtta länder som deltar i projektet möts i veckan i Edinburgh för att dra upp riktlinjerna för arbetet. Professor Austin Smith från University of Edinburg är koordinator för EuroStemCall medan professor Anders Björklund för Lund är dess vice koordinator. Hans forskningsområde är stamcellstransplantationer till hjärnan.

– Stamceller kan ge nya möjligheter för nya behandlingar av Parkinsons sjukdom och andra s k degenerativa sjukdomar i nervsystemet, säger Anders Björklund.

Det har skrivits mycket i media om stamceller som bot för inte bara Parkinsons utan också för en mängd andra sjukdomar. Anders Björklund och de andra deltagande forskarna vid Stamcellscentrum i Lund hoppas att det nya samarbetet ska lägga en grund för framtida kliniska tillämpningar framför allt för behandling av neurologiska sjukdomar, blodsjukdomar och cancer.

Projektet EuroStemCell löper över fyra år och har ett anslag på nära 12 miljoner euro. De 14 deltagarna representerar universitet, forskningsinstitut och tre bioteknikföretag i Skottland, England, Sverige, Frankrike, Danmark, Italien, Tyskland och Schweiz.

Mer information Anders Björklund, tel 046-222 05 40, e-post Anders.Bjorklund@mphy.lu.se.

Europeiskt stamcellsprojekt startat

 lästid ~ 1 min