Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 februari 2004

Immanuel Kant 1724 – 1804

Det är i år 200 år sedan filosofen Immanuel Kant dog, den 12 februari 1804. I samband med detta arrangerar Stockholms universitet och Uppsala universitet, med stöd av Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond öppna föreläsningar.

Tid: 11 – 13 februari
Plats: Stockholm och Uppsala

Programmet inleds i Stockholm onsdag den 11 februari med föreläsningen Peace in Kant’s Theory of Justice av professor Otfried Höffe från Tübingen Universität.

Programmet fortsätter i Uppsala den 12 februari med föreläsningar och paneldiskussion med välkomsttal och inledning av landshövding Anders Björck. Professor Otfried Höffe föreläser om Moral Philosophy in the Age of Sciences, professor Camilla Serck-Hansen från Oslo föreläser över Metaphysics and Science och professor John Michael Krois från Berlin talar om Kant and Neo-Kantianism: Enlightment Philosophy and the Problem of Culture,
Föreläsningarna håll på engelska.

Därefter följer en paneldiskussion på svenska med temat “Kant i vår tid” med professor Sverker Gustavsson från Uppsala som ordförande.

På kvällen öppnas en utställning på universitetsbiblioteket med äldre Kantutgåvor, nyutkomna svenska översättningar av Kants viktigaste verk, inklusive Kritik av det rena förnuftet, brev med mera.

Jubileet avslutas fredag 13 februari med föreläsningar om Kant i Aula Magna, Stockholms universitet med rubriker som Transcendental idealism och tinget i sig, Morallagen och det kategoriska imperativet, Den estetiska och den teolologiska omdömeskraften och Freden i Europa: Om den eviga freden, med forskare från universiteten i Göteborg. Lund, Stockholm samt Södertörns högskola.

Hela programmet finns på www.philosophy.su.se

Närmare information lämnas av fil.dr Markku Leppäkoski på e-post markku.leppakoski@philosophy.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera