Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 januari 2004

Svårare uppfylla kriterierna för sjukpenning

Det har blivit svårare för den enskilde att få sjukpenning då ökade krav ställs på att använda resterande arbetsförmåga. Det visar en doktorsavhandling i juridik av Sara Stendahl, där rättsfall i förvaltningsdomstolarna från 1993 och 1999 jämförs. Det faktum att den behandlande läkaren, i motsats till försäkringskassans medicinska expert, inte uppfattas som en expert på arbetsförmåga har dessutom försvagat den enskildes position i dessa typer av mål. Avhandlingen presenteras på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet den 30 januari 2004.

Åren 1990-1999 genomfördes en rad reformer av sjukförsäkringen i syfte att minska utnyttjandet av försäkringen. Ett uttalat syfte var att spara pengar, men ambitionen var även att stärka arbetslinjen och att öka försäkringens effektivitet och legitimitet. Gränserna mellan sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen skulle markeras tydligare. För sjukförsäkringen innebar detta att man renodlade betydelsen av de två kriterier – sjukdom och arbetsoförmåga – som måste vara uppfyllda för att den enskilde ska ha rätt till sjukpenning.

I de rättsfall från förvaltningsdomstolarna som har undersökt, är nyckelfrågan den juridiska tolkningen av kriterierna ‘sjukdom’ och ‘arbetsoförmåga’. Undersökningen visar att domstolarna effektivt implementerat den betoning av arbetslinjen som renodlingen medförde.

Avhandlingen visar hur den svenska sjukförsäkringen utvecklats under 1990-talet i en tid då modernitet, pluralism och globalisering utmanar den traditionella välfärdsstaten. På ett mer övergripande plan diskuterar författaren vilken funktion det rättsliga systemet har i den moderna välfärdsstaten.

– Domare har både kunskap och förmåga att genom juridisk metod tillämpa regelverket i dialog med de rådande uppfattningarna om vad som anses rimligt och rättvist att förvänta sig av samhället, säger Sara Stendahl. Juridiken har därmed en potential att inge legitimitet till det gemensamma samhällsprojektet. Förvaltningsdomstolarna har en unik kompetens att skilja tvister mellan den enskilde och det kollektiva (representerat av staten), men avhandlingen visar att denna inte utnyttjas fullt ut idag.

Disputation: 30 januari kl 10 i sal B32, Handelshögskolan, Vasagatan 1
Avhandlingens författare: Sara Stendahl
Avhandlingens titel: Communicating Justice Providing Legitimacy –
The legal practises of Swedish administrative courts in cases regarding sickness cash benefit

För ytterligare information kontakta: Sara Stendahl, telefon 031-773 1525, e-post sara.stendahl@law.gu.se

Kontaktinformation
Maria Norrström
Informatör
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Rektors kansli
Box 600, 405 30 Göteborg
Besöksadress: Vasagatan 1
Telefon:031-773 1247
Fax: 031-773 1402
Mobil: 0709-22 66 89
e-post: Maria.Norrstrom@handels.gu.se
www.handels.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera