Artikel från Mälardalens universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 januari 2004

Margot Wallström och Salvatore Grimaldi nya hedersdoktorer

Margot Wallström och Salvatore Grimaldi har utsetts till 2004 års hedersdoktorer vid Mälardalens högskola av högskolans fakultetsnämnd i naturvetenskap och teknik.

Salvatore Grimaldi har fört Mälardalsregionens gamla industri- och entreprenörtraditioner vidare. Han har genom egen kraft och initiativ startat en verksamhet inom mekanisk industri, som vuxit till betydande omfattning både i Sverige och internationellt. Detta har fört honom till en position som en av Sveriges mest framgångsrika entreprenörer. Särskilt uppmärksammat har även hans engagemang i cykelindustrin blivit.

Han drivs av en sann entreprenörsanda med en utmärkande förmåga att identifiera affärsmöjligheter och genomföra dem genom ett planerat, målinriktat och ihärdigt arbete.

Som innovatör och innovationsledare har Salvatore Grimaldi visat sin duglighet genom de rekordsnabba teknikförändringar som under hans ledning genomförts inom tillverkningen av CD/DVD-skivor.

Fakultetsnämnden anser att Salvatore Grimaldi förvaltar och med excellens tillämpar de kunskapsområden som är bärande för Mälardalens högskola; förnyelse, innovation och entreprenörskap.

Margot Wallström har en lång politisk karriär bakom sig, både i den svenska riksdagen och i regeringen med olika ministerposter, men utnämningen vid Mälardalens högskola sker på grund av hennes engagemang och arbete i miljöfrågor.

Mälardalens högskola är den första och enda miljöcertifierade högskolan i Sverige och en av få sådana i Europa. I den nya forskningsstrategin lyfts hållbar utveckling fram som ett av de prioriterade områden som Mälardalens högskola vill satsa på och även grundutbildningen bygger på dessa tankar.

Margot Wallström utses till hedersdoktor för att hon under en lång tid har arbetat målinriktat och framgångsrikt med de frågor som prioriteras högt på Mälardalens högskola; miljö och hållbar utveckling. Detta har hon gjort i sitt arbete som EU-kommissionär med ansvar för miljöfrågor på högsta politiska nivå, bland annat med utveckling av EU:s miljölagstiftning.

Promovering sker vid en akademisk högtid i Eskilstuna preliminärt den 4 juni 2004.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Helena Jerregård, studierektor vid forskarutbildningen, Mälardalens högskola, tel 021-10 70 13.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera