Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 januari 2004

Forskning om mekanisk massateknologi i världsklass på Mitthögskolan

2004-01-27 : FSCN, vid Mitthögskolan, har utvecklats till ett viktigt internationellt centra när det gäller forskning kring mekanisk massateknologi. – Vi har världens största forskargrupp inom universitets- och högskolevärlden som arbetar med dessa frågor, konstaterar Hans Höglund, professor i mekanisk massateknik på Mitthögskolan. Den 29 januari 2004 arrangerar FSCN en informationsdag i Sundsvall där man presenterar de senaste forskningsrönen om mekanisk massa.


Inom FSCN arbetar idag ett tiotal doktorander i projekt som syftar till att vidareutveckla tekniken för att utöka utbytet av vedråvaran i massaprocesserna. Förutom doktoranderna från Mitthögskolan deltar även några doktorander från Chalmers i projekten.
– Här finns mycket pengar att tjäna för den mekaniska massaindustrin. Om de ska fortsätta att vara konkurrenskraftiga på världsmarknaden måste man hela tiden söka efter möjligheter till effektivisering av processerna, konstaterar Hans Höglund.
Resultaten från några av FSCN-projekten presenterades i juni 2003 vid den internationella massakonferensen IMPC i Quebec City. Där visade deltagarna speciellt stort intresse för FSCN-forskarnas arbete med att skapa en ytjämnare papperskvalitet baserat på mekanisk massa från granfiber. Vid den konferensen fick doktoranden Fredrik Norman ta emot “Keith Kirkpatrick Award for best presentation by a young scientist” och Sven Norgren erhöll “Best Poster Award”.

Vid informationsdagen i Sundsvall visar dessa doktorander och deras kollegor upp rykande färska forskningsresultat när det gäller utveckling av ny teknik för tillverkning av tryckpapper och kartong.
– Vår forskning har en tillämpad inriktning och vi arbetar i nära samarbete med massaindustrin. Flera projekt har redan lett till viktiga konkreta förbättringar inom industrin. Intresset inom branschen är stort för informationsdagen som lockat cirka 85 deltagare. De flesta av dessa arbetar med utvecklingsfrågor inom massaindustrin, avslutar Hans Höglund.


Fibre Science and Communication Network- FSCN eller på svenska “Nätverket för fibervetenskap och kommunikation” har som mål att bygga upp en forskningsverksamhet som är unik och världsledande inom områdena: Teknisk fiberkemi/Fiberbaserad materialteknik, Mekanisk massateknologi, Medieteknik, DPC- Digital Printing Center, Systemanalys och matematiska modelleringar, NPI- Network for Process Intelligence


Informationsdagen “TMP- och CTMP- utveckling inom FSCN” genomförs torsdagen den 29 januari 2004 kl. 09.50-15.30 på Mitthögskolan, Campus Sundsvall, Hus M, Sal M 108

Kontaktinformation
Hela programmet hittar du på: www.mh.se/fscn/New/Workshop/Mekmassa.html. Frågor om informationsdagen: Anna Haeggström, Mitthögskolan, 060-14 84 93, anna.haeggstrom@mh.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera