Tema

”Skärpa på e-bion”, ny bok utgiven av Centrum för konsumentvetenskap

Under Göteborgs filmfestival lanserar Centrum för konsumentvetenskap, CFK, en bok som beskriver introduktionen av e-bio i Sverige. Boken är resultatet av en tvärvetenskaplig studie av Folkets Hus och Parkers e-bioverksamhet, som genomförts under 2003. Forskare från arkitektur, etnologi, företagsekonomi och sociologi ger sin syn på den digitala biograftekniken och vad den kan åstadkomma.

Företagsekonomen har undersökt hur mediet marknadsförts. Arkitekten har skapat koncept för ett hus lämpat för det nya mediet. Etnologen analyserar berättelser och drömmar kring det nya mediet och sociologen ställer frågor kring mediets potential för lokaldemokrati.

Folkets Hus och Parker har med projektet Digitala Hus bildat en digital biografkedja i några svenska småstäder och har med den nya tekniken tagit steget mot ett nytt multimedium, där material från dvd, vhs, och tv i direktsändning kan visas på vita duken. I studien diskuterar man frågor som: vilka tillämpningar har det nya mediet? Vad innebär det att e-bio debuterar i landsorten? Hur ser de aktiva i projektet på sina möjligheter och på andra aktörer inom filmbranschen?

I och med boken ”Skärpa på e-bion- en tvärvetenskaplig studie av Digitala Hus”, presenteras den första större undersökningen om digital film och e-bio i Sverige. Redaktörer för boken är Karin M. Ekström och Magnus Mörck.

För mer information:
Magnus Mörck, magnus.morck@cfk.gu.se, 031-773 58 29, docent i etnologi
Johanna Ödman, johanna.odman@cfk.gu.se, 031-773 58 71, informatör CFK

Boken kan beställas via christian.fuentes@cfk.gu.se, 031-773 56 27, Christian Fuentes, programassistent CFK

Presentation vid Göteborgs filmfestival
Forskare som medverkar i Skärpa på e-bion, presenterar boken och dess innehåll tisdagen den 27 januari kl 14.30, i Brännö-salen i Folkets Hus, Göteborg. Presentationen sker i samband med seminariet Hur förändrar e-bion filmbranschen?

Centrum för konsumentvetenskap är Sveriges nationella centrum för forskning om konsumtion och konsumtionsmönster. Forskningen bedrivs i fem tvärvetenskapliga program och innefattar en stor bredd av ämnen. Bland de tjugo forskningsprojekt som är igång finns ämnen som McDonald’s som familjeritual, aktiefondsval, barn som aktörer i konsumtionssamhället, samlande och användning av mobila tjänster. Mer information finns på www.cfk.gu.se

Kontaktinformation
Johanna Ödman
Informatör
Centrum för konsumentvetenskap
Box 600
Övre Fogelbergsgatan 6
405 30 Göteborg

Tel: +46 31 773 5871
Fax: +46 31 773 5662
E-post:johanna.odman@cfk.gu.se
www.cfk.gu.se

”Skärpa på e-bion”, ny bok utgiven av Centrum för konsumentvetenskap

 lästid ~ 1 min