Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 januari 2004

Ny syn på Alba de Céspedes författarskap

Den italienska författarinnan Alba de Céspedes (1911 – 1997) skrev flera romaner med kvinnliga huvudpersoner, varav en del fick mycket stor uppmärksamhet. Hon har ofta setts som en typisk “kvinnoförfattare”, en tidig feminist som står på kvinnans sida i “kriget mellan könen”. Men Ulla Åkerström modifierar bilden av Céspedes författarskap i sin avhandling och visar att bilden inte alls är så entydig som man kan tro.

I Ulla Åkerströms avhandling står Alba de Céspedes roman Dalla parte di lei (1949) i fokus. (Boken heter i svensk översättning Idealisk äkta man.) Den italienska titeln kan översättas till svenska som “på hennes sida” eller “ur hennes synvinkel”. Boken är skriven i jagform och är en ung kvinnas berättelse om sitt liv och vad som ledde fram till att hon i desperation skjutit ihjäl sin man. På grund av titeln och jagformen har romanen i kritiken ofta uppfattats som ett försvar för jagberättaren och hennes inställning.

Avhandlingsförfattaren visar däremot att det i själva verket finns en diskrepans och en rad motsägelser mellan den syn jagberättaren för fram och den bild som själva romanen som helhet ger. Genom en rad exempel visas hur jagberättarens inställning på olika sätt ifrågasätts av romanen, och hur det således finns ett alternativt budskap i romanen. Romanen uppvisar indirekt en kritisk inställning till jagberättarens subjektivitet och ifrågasätter dennas överdrivna romantiserade och verklighetsfrämmande inställning. Detta har till följd att boken präglas av en mångtydighet som är mycket mer komplicerad än vad som tidigare noterats i forskningen.

Detta innebär att synen på Alba de Céspedes författarskap modifieras. Resultaten av läsningen av Dalla parte di lei jämförs också i avhandlingen med de två följande romanerna av Alba de Céspedes, Quaderno proibito från 1952 (Förbjuden dagbok i svensk översättning) och Prima e dopo från 1955 (“Före och efter”, ej översatt till svenska), båda berättade i första person, samt med den samtida och närmast föregående italienska litteraturen ur olika synvinklar.

Avandlingens titel: Tra confessione e contraddizione. Uno studio sul romanzo di Alba de Céspedes dal 1949 al 1955.
Disputationen äger rum lördagen den 31 januari 2004 kl. 10.15
Opponent: Professor Antonia Arslan
Lilla hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6, Göteborg
Närmare upplysningar kan fås av Ulla Åkerström, tel. 031-77318 19 (arb),
e-post ulla.akerstrom@rom.gu.se

Kontaktinformation
Kontaktperson: Barbro Ryder Liljegren
Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet
tel. 031-773 48 65, e-post barbro.ryder@hum.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera