Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 januari 2004

Håller det trygga och människovärdiga samhället Sverige på att gå under?

Finns det en risk att det jämförelsevis trygga och människovärdiga samhälle som skapats i Sverige går under? Detta är en av flera frågor forskaren Thomas Jordan har som utgångspunkt i forskningsrapporten "Är den inre säkerheten hållbar?" som i dagarna publicerats av Krisberedskapsmyndigheten.

Docent Thomas Jordan är forskare vid Institutionen för arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.

Jordan menar att det varken är krig, terroristattacker eller katastrofer som utgör de största hoten mot ett fredligt och demokratiskt samhälle i vår del av världen. Utanförskap, ökande klyftor, motsättningar mellan folkgrupper och kanske även ett urholkat förtroende för de demokratiska institutionerna betraktas av många som långt allvarligare problem för den inre säkerheten. Trots att denna bedömning är tämligen utbredd bland beslutsfattare och sakkunniga är det svårt att finna mydigheter och personer som har till uppgift att göra en samlad bedömning av vad som behöver göras för att säkerställa att ett fredligt och demokratiskt samhälle kan upprätthållas.

– Om ett av de viktigaste hoten mot säkerhet, trygghet och fred i Sverige är sociala och politiska motsättningar och ökande kriminalitet, då bör vi också ha en genomtänkt strategi för att skapa en robust samhälls-kultur som främjar fredliga och demokratiska medel för att lösa problem, skriver Jordan. Studien syftar till att bidra till en ökad förmåga att förstå och arbeta med de mycket olikartade synsätt som finns såväl i samhället i stort som bland analytikerna.

– Ett systematiskt, seriöst och långsiktigt arbete med att förebygga hot mot en fredlig och demokratisk samhällskultur kan endast ske genom att se till att de olika tolkningsmönster som finns representerade i samhället får komma till uttryck i konstruktiva former. Detta kräver att vi utvecklar vår förmåga till lyssnande och konstruktiv dialog, att vi använder tvång och överkörningar på ett respektfullt och etiskt skickligt sätt och att vi institutionaliserar konstruktiv kommunikation på många olika plan i samhället. Här återstår mycket lärande och färdighetsutveckling för många av oss, t.ex. för polisen, rättsväsendet, kriminalvården, skolan, politikerna och många myndigheter, säger Jordan. Rapporten visar på vägar att utveckla färdigheter i att dra nytta av olika synsätt och tolkningar.

Studien bygger på ett tjugotal intervjuer med strategiskt utvalda politiker, departements-tjänstemän, militärer, poliser och andra representanter för myndigheter och olika organisationer.

– Rapporten bidrar till kunskapen om hur vi kan stärka vår förmåga att varsebli och tolka olika perspektiv om hur vi skapar en hållbar inre säkerhet, säger Louise Mwinyipembe, forskningssamordnare vid KBM.

Rapporten kan laddas ner från Krisberedskapsmyndighetens hemsida:
www.krisberedskapsmyndigheten.se

Den kan också beställas kostnadsfritt via:
bestallning@krisberedskapsmyndigheten.se

Thomas Jordan kan nås via
E-post: thomas.jordan@av.gu.se
Telefon: 031-7735663

Kontaktinformation
Pressekreterare
Åke Pettersson
Informationsavdelningen
Göteborgs universitet
Box 100
405 30 Göteborg
tel 031-773 44 53
fax 031-773 43 54
e-post: Ake.Pettersson@adm.gu.se
internet: www.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera