Tema

Umeåfysiologer beskriver ny princip för informationskodning i nervsystemet

Hur kodar, överför och bearbetar nervsystemet den information som styr vårt beteende? Roland S. Johanssons forskargrupp vid Umeå universitet publicerar i dagarna sin upptäckt av en ny princip för detta.

Den förhärskande uppfattningen är att information kodas och överförs genom variationer i antalet nervimpulser per tidsenhet i nervcellernas trådar, dvs. som en frekvenskod.

Johanssons forskargrupp vid avdelningen för fysiologi visar i tidskriften Nature Neuroscience på en ny princip för hur information kodas och överförs i nervsystemet. När vi manipulerar föremål reagerar hjärnan snabbare på föremålens form och kontaktkrafternas riktning än vad som skulle vara möjligt med frekvenskodning av information från fingertopparnas sinnesorgan. Frekvenskodning kräver att den enskilda nervtråden hunnit signalera med minst två impulser och tolkningen av budskapet fordrar att hjärnan övervakar signaltrafiken under en betydande tid.

Forskargruppen visar nu att informationen kodas effektivt baserat på den allra första nervimpuls som uppträder i de nervtrådar som retas när fingertoppen kontaktar föremål. Tidsförhållandet mellan de första nervimpulserna som uppträder i de nervtrådar som signalerar förmedlar informationen snabbare än frekvenskoder – och snabbt nog för att förklara känselsinnets användning i styrningen av handens finmotorik.

I experimenten, som genomförts på vakna frivilliga försökspersoner, registrerades signaler i enskilda nervceller vilkas trådar går från fingertopparnas sinnesorgan in till ryggmärgen och hjärnstammen.

I augusti 2003 publicerade Roland S Johansson en artikel i Nature i samarbete med en kanadensisk gästforskare. Den rörde hur vår hjärna kan förstå andra individers handlingar, se
http://info2.adm.umu.se/Press/PressRelease.aspx?id=1202

I den nu aktuella artikeln i Nature Neuroscience, som offentliggörs online den 18 januari, är medförfattaren en av hans tidigare doktorander, Ingvars Birznieks, som disputerade 2003 vid avdelningen för fysiologi

Kontaktinformation
Roland S. Johansson är professor i fysiologi vid Inst. för integrativ medicinsk biologi. Han kan nås på 090-786 54 90
e-post Roland.S.Johansson@physiol.umu.se

Umeåfysiologer beskriver ny princip för informationskodning i nervsystemet

 lästid ~ 1 min