Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 januari 2004

Om övergödning och EG:s vattendirektiv

Vattnen i och kring Sverige lider av en betydande övergödning, som till en stor del beror på näringsläckage från jordbruket. Ändrade jordbruksmetoder krävs för att komma åt problemet. Det är i sista hand enskilda bönders beslut som påverkar hur näringsläckage kan motverkas.

Anna Bratt har i sin avhandling vid Tema Vatten i Linköping analyserat olika aktörers uppfattning om möjligheter och svårigheter vid hantering av jordbruksmetoder. Frågan är speciellt aktuell eftersom EG nyligen har utfärdat ett vattendirektiv, som säger att vatten ska förvaltas inom sitt avrinningsområde och att alla aktörer ska samverka om detta. Direktivet innebär att Sverige delas in i vattendistrikt enligt avrinningsområden och i dessa etableras nya myndigheter. Existerande myndigheter, dvs. kommuner och län, tar ju inga sådana hänsyn. Vattnet i ett avrinningsområde som belyses i avhandlingen rinner igenom 13 kommuner och fyra länsstyrelser.

Anna Bratt har intervjuat ett 100-tal bönder om deras jordbruksmetoder, samt tjänstemän på miljöförvaltningar, i ett avrinningsområde i Sörmland. Hos båda parter, myndighetsföreträdare och bönder, finns en önskan om tydlighet och samverkan. Bönderna behöver dock bättre beslutsstödjande modeller för att kunna fatta rätt beslut.

Anna Bratt påvisar också att de förväntade klimatförändringarna riskerar leda till ökat näringsläckage, när bönderna anpassar sin produktion till ett varmare klimat.

Avhandlingen heter Managing agricultural nutrient leakage within the EC water framework directive in Sweden.

Kontaktinformation
Anna Bratt kan nås på 011-36 30 18, 011-12 55 01 eller via e-post anna.bratt@ituf.liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera