Tema

Europeiska kommissionen anslår 11,7 miljoner euro till Sahlgrenska akademin för forskning om diabetes och fetma

Europeiska kommissionens 6:e ramprogram tilldelar 11,7 miljoner euro, drygt 100 miljoner kronor, till ett stort forskningsprojekt om diabetes och fetma. Forskare vid Sahlgrenska akademin koordinerar det rekordstora anslaget.3,3 miljoner euro av medlen hamnar i Göteborg.

Projektet koordineras av Suzanne Dickson, professor vid fysiologiska institutionen vid Sahlgrenska akademin.

– Projektet ska pågå under fem år. De 11,7 miljonerna fördelas från Göteborg till de 24 deltagande institutionerna som främst finns i länder som är medlemmar i EU, säger Suzanne Dickson.

Anslaget är det största kommissionen någonsin delat ut till diabetes- och fetmaforskning. Pengarna går till Sahlgrenska akademin där Suzanne Dickson i egenskap av projektets koordinator ansvarar för distributionen av pengarna till de 24 deltagande institutionerna, samt till de tre mindre företag som också ingår i projektet. 3,3 miljoner euro stannar i Göteborg där Suzanne Dickson ska bygga upp en forskargrupp.

Projektet samlar Europas toppforskare inom fetmaforskningen. Det som europeiska kommissionen bedömt som innovativt är att projektet ska försöka identifiera den vikt som kroppens reglersystem försvarar som den normala vikten. Detta är baserat på observationen att när en kronisk fetma har uppnåtts tolkar hjärnan minskat matintag som ett hot mot individens överlevnad. Som svar på minskat energiintag slår då kontrollsystem i hjärnan till och minskar ämnesomsättningen för att behålla kroppsvikten. Forskarnas mål är att finna fyra till fem nya måltavlor för läkemedel, det vill säga molekyler i kroppen som kan påverkas av mediciner som botar sjukdomarna fetma och diabetes.

– Ny forskning om fetma visar att viktnedgång inte bara beror på vilja hos individen. För att stoppa fetmaepidemin behövs också bra mediciner. Det första steget i att utveckla sådana mediciner är att förstå hur kroppens egna hormoner reglerar aptiten och kroppsvikten, säger Suzanne Dickson.

Fetma och dess konsekvenser, främst typ 2-diabetes, är idag ett stort och allvarligt problem. En miljard människor i världen är överviktiga och 300 miljoner är feta. I Sverige är ungefär hälften av patienterna med typ 2-diabetes feta och ytterligare 20 procent är överviktiga. Fetma är den största orsaken till typ 2-diabetes och viktminskning botar diabetessjukdomen hos en mycket stor andel av patienterna.

Suzanne Dickson är 37 år och sedan i december 2003 professor i fysiologi vid Sahlgrenska akademin. Hon har tidigare varit verksam vid institutionen för fysiologi på universitetet i Cambridge, Storbritannien. Hon disputerade 1993 på en avhandling om hormonsekretion. Hennes arbete i Cambridge visade att ghrelin, ett hormon som produceras i magen vid hunger, signalerar information till aptitcentret i hjärnan.

Sahlgrenska akademin ser det som en stor framgång att de lyckats rekrytera Suzanne Dickson.

­- Att vi har rekryterat Suzanne Dickson från universitetet i Cambridge stärker fetmaforskningen i Göteborg. Det etablerar också Sahlgrenska akademin som ett ledande forskningssäte för diabetes- och fetmaforskning, säger professor Pam Fredman, chef vid Sahlgrenska akademin.

Förutom Suzanne Dickson ingår även professorerna Sven Enerbäck och John-Olov Jansson i projektets styrgrupp, vilket också bidrar till att göra Sahlgrenska akademin till den i särklass starkaste av de deltagande institutionerna.

För mer information kontakta:

Professor Suzanne Dickson, telefon: 031-773 35 68, 031-20 45 47, mobiltelefon: +44 7977 410162, e-post: suzanne@medic.gu.se

Professor Sven Enerbäck, telefon: 031-773 33 34, e-post: sven.enerback@medgen.gu.se

Professor John-Olov Jansson, telefon: 031-741 17 13, mobiltelefon: 0739-01 11 22, e-post: joj@medic.gu.se

Kontaktinformation
Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

telefon: 031-773 38 69

mobiltelefon: 070-775 88 51

e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Europeiska kommissionen anslår 11,7 miljoner euro till Sahlgrenska akademin för forskning om diabetes och fetma

 lästid ~ 2 min