Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 januari 2004

Nya rön om fettmolekyl kan leda till ökad förståelse för hur diabetes utvecklas

Ökade kunskaper om den sockerinnehållande fettmolekylen sulfatids roll för de insulinproducerade betacellernas funktion kan i framtiden ge ökad förståelse för hur diabetes uppkommer. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Diabetes är en sjukdom som karaktäriseras av förhöjt blodsocker. Den typ av diabetes som unga kan drabbas av, ungdomsdiabetes, beror på att de insulinproducerande betacellerna förstörs av kroppens eget immunförsvar. Antikroppar som är riktade mot kroppens egna molekyler spelar troligen roll för sjukdomsutvecklingen. Den andra typen av diabetes, åldersdiabetes, karaktäriseras av felaktig insulinutsöndring från betacellerna och att de celler som tar upp socker har förlorat sin förmåga att reagera på insulin.

Avhandlingen visar att sockerinnehållande fettmolekyler, så kallade sulfatider, inte bara finns i de insulinproducerade betacellerna hos vuxna, utan även i omogna betaceller under utveckling. Dessa resultat, tillsammans med att sulfatidantikroppar finns hos personer med ungdomsdiabetes, ger stöd för att sulfatid kan vara inblandad när betacellerna förstörs av kroppens immunförsvar.

I betacellerna är sulfatid lokaliserat till blåsor som innehåller insulin. Sulfatid påverkar lagringen av insulin i betacellerna och kan även spela roll vid utsöndringen av insulin från betacellerna till blodet. I betaceller från möss med åldersdiabetes fann forskarna att en av de vanligt förekommande sulfatidvarianterna fanns i liten mängd. Dessutom visade det sig att just denna sulfatidvariant var viktig för lagring av insulin i betacellerna.

Behandling med denna sulfatidvariant på råttor resulterade i att mer insulin utsöndrades i betacellerna. Det betyder att en förändrad förekomst av sulfatid från betacellerna är en genetisk faktor som kan ge en felaktig insulinutsöndring och därmed bidra till utveckling av åldersdiabetes.

För mer information kontakta:
Fil mag Maria Blomqvist, telefon: 031-343 24 41, mobiltelefon: 0707-67 33 47, e-post: maria.blomqvist@neuro.gu.se

Handledare:
Professor Pam Fredman, telefon: 031-343 24 11, e-post: pam.fredman@neuro.gu.se

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, institutionen för klinisk neurovetenskap
Avhandlingens titel: Studies on Sulfatide Expression in Relation to Beta Cell Function
Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

telefon: 031-773 38 69

mobiltelefon: 070-775 88 51

e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera