Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 december 2003

KS bildar HypofysCentrum

I HypofysCentrum samlar KS all nödvändig kompetens för vård av personer med hypotalamus- och hypofyssjukdomar. Enheten består av ett nätverk av nio kliniker som har samarbetat informellt i mer än trettio år.

Högspecialiserad sjukvård inom ämnesområdet hypotalamus- och hypofyssjukdomar omfattar klinisk verksamhet – medicinsk, kirurgisk och radiologisk utredning samt behandling av dessa sjukdomar – och klinisk forskning och utbildning.

– Inom specialiteten endokrinologi har vi på Karolinska Sjukhuset ett välutvecklat och väl inarbetat nätverk för neuroendokrinologiskt relaterade sjukdomar, säger Anna-Lena Hulting, professor i endokrinologi och ordförande i HypofysCentrum.

Sjukdomar i hypotalamus- och hypofysområdet är godartade och behandlingsbara men de kan utan korrekt diagnos och omhändertagande leda till allvarlig sjuklighet och ökad dödlighet. Majoriteten av patienterna är i arbetsför ålder och symtomen kommer ofta smygande. Ett exempel är godartade prolaktinproducerande tumörer som blockerar utsöndringen av könshormoner. Man har upptäckt att cirka 25 procent av all kvinnlig infertilitet beror på detta.

– Meningen är att vi ska kunna fånga upp patienterna i ett tidigt skede och ge dem den bästa möjliga vården. Tidig upptäckt och korrekt behandling gör att personen lever lika länge som han eller hon skulle ha gjort utan sjukdomen, betonar Anna-Lena Hulting.

Den samlade erfarenheten är avgörande för patienterna och medför besparingar av sjukvårdskostnader. Vid KI och KS finns en stark tradition av framgångsrik forskning och utveckling inom neuroendokrinologi. Genom konsolideringen av HypofysCentrum tar man tillvara den kunskap och erfarenhet som finns.

Kontaktinformation
Anna-Lena Hulting, ordförande i HypofysCentrum och professor i endokrinologi. Telefon 08-517 734 61. Mobil 070-484 12 43.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera