Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 december 2003

Ny behandlingsstrategi efter stroke

Med läkemedlet dexamfetamin kan strokepatienter med stora hjärnskador förhoppningsvis rehabiliteras snabbare. Det visas i en aktuell avhandling från Karolinska Institutet.

Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken och den vanligaste orsaken till handikapp i vuxen ålder i den industrialiserade världen. I Sverige insjuknar cirka 25 000 personer varje år. Möjligheterna att behandla patienterna efter det mest akuta skedet har varit begränsade. Patienter med stora hjärnskador har ofta en sänkt medvetandegrad, som gör att de är mycket svåra att ens börja rehabilitera.

Nu finns det dock hopp om en ny behandlingsstrategi. Ett flertal nyligen publicerade studier har gjorts där läkemedlet dexamfetamin har givits under den första veckan efter insjuknandet dels för sig och dels i kombination med sjukgymnastik. Forskningen har bedrivits på neurologiska kliniken på Karolinska sjukhuset och resultaten presenteras i Louise Martinssons avhandling denna vecka.

Även om studierna är förhållandevis små är resultaten är lovande, patienter som fick dexamfetamin efter insjuknande i hjärninfarkt, den vanligaste formen av stroke, återhämtade sig fortare under själva behandlingstiden än patienter som fick placebo. Vidare såg man att dexamfetaminet möjliggjorde sjukgymnastisk behandling för de patienter som till följd av stora hjärninfarkter var vakenhetssänkta och som utan amfetaminet hade svårt att delta aktivt i sin träning.

Verkningsmekanismen är okänd men troligtvis är det amfetaminets förmåga att påverka nivåerna av olika neurotransmittorer i hjärnan, främst noradrenalin, som ligger bakom återhämtningen. Nivåerna av bl a noradrenalin i hjärnan sjunker efter en stroke och genom att återställa balansen verkar hjärnan påverkas på ett för återhämtningen gynnsamt sätt.

Mycket forskning på området återstår dock innan behandlingen kan komma att användas annat än i forskningssyfte. Resultaten från studierna på Karolinska sjukhuset måste bl a bekräftas med avseende på att amfetaminet är säkert att använda ur biverkningssynpunkt. För närvarande pågår ett flertal studier internationellt, där effekten av dexamfetamin i kombination med sjukgymnastik undersöks.

Avhandlingens titel:
Facilitation of recovery after ischemic stroke. Early dexamphetamine and physiotherapy treatment.

Författare:
Louise Martinsson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet,
Tel. 08-517 706 97, 070 628 9137 eller mail louise.martinsson@ks.se

Disputation:
Fredag 19 december 2003, kl. 9.00, Kugelbergsalen, Neurologiska kliniken, Karolinska sjukhuset, Solna.

Avhandlingen abstract (pdf) finns på: http://diss.kib.ki.se/2003/91-7349-668-5/

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera