Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 december 2003

Miljoner till klimatforskning

Linköpings universitet blir basen för ett tvärvetenskapligt forskningsprogram med fokus på samspelet mellan kunskap och politik kring klimatförhandlingarna.

Det står klart sedan den miljöstrategiska stiftelsen, Mistra, beslutat att anslå åtta miljoner kronor för att finansiera en tvåårig uppbyggnad. Om verksamheten utvecklas som beräknat, planeras för ett fortsatt och
växande stöd med upp till åtta miljoner kronor årligen under ytterligare åtta år.

Den senaste tiden har klimatfrågorna på nytt hamnat i hetluften, sedan Ryssland gett olika besked om huruvida man är villigt att ratificera det så kallade Kyoto-protokollet. I detta utfäster sig OECD-länderna och
länderna i det forna östblocket att minska utsläppen av sex olika växthusgaser fram till år 2012 jämfört med 1990. För att avtalet ska träda i kraft måste Ryssland vara med (USA och Australien har sedan tidigare ställt sig utanför samarbetet).

Kyoto-diskussionerna är bara ett exempel på förhandlingar kring de globala klimatfrågorna. LiU-forskarna ska i det nya forskningsprogrammet bland annat studera hur samspelet mellan vetenskapliga experter och politiska beslutsfattare fungerar i dessa sammanhang. Vilken kunskap efterfrågas och vilken erbjuds? Vilken roll spelar olika typer av experter? Vilken kunskap kommer att behövas i framtiden?

Tre arenor står i centrum: arbetet inom ramen för FN:s klimatpanel och klimatkonvention (där bl.a. Kyoto-diskussionerna förs), klimatförhandlingarna rörande Arktis samt insatser för att göra samhället mer anpassat till extrema väderförhållanden.

Forskningsprogrammet är tvärvetenskapligt, med medverkan av såväl samhälls- som naturvetenskapliga forskare. Det ska genomföras i samarbete med SMHI, framför allt klimatforskarna vid Rossby Center, och med forskargrupper i USA, Brasilien och Kina.

Programmet kommer att ledas av professor Gunilla Öberg, verksam inom det miljövetenskapliga området vid Campus Norrköping.

Kontaktinformation
Professor Gunilla Öberg, 011-36 31 82 eller 070-309 06 21.
Forskningslektor Björn-Ola Linnér 013-28 29 66 eller 070-308 40 37.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera