Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 december 2003

Vacker höstblomma med giftig familj

Trädgårdsväxten Tidlösa har fått sitt släktträd utrett av Annika Vinnersten som snart lägger fram sin avhandling i systematisk botanik. Hon har också konstaterat att samtliga arter innehåller kolchicin, ett giftigt ämne som påverkar celldelningen och därför fått användning inom medicin och växtförädling.

Tidlösan, Colchicum autumnale, är en kär trädgårdsväxt som lyser upp våra rabatter då höstmörkret sänker sig. Den dryga decimeter höga blomman kommer från en stamknöl som vilar under vintern för att på våren skicka upp en kapsel med frön. Under sommaren utvecklas bladen som sedan vissnar ned innan blomman kommer upp i oktober-november. Det kan tyckas att växten utvecklas “baklänges” och därför har växten fått sitt svenska namn – Tidlösa.

Under fem år har Annika Vinnersten undersökt släktskapsförhållandet hos tidlösaväxterna, familjen Colchicaceae. Familjen har länge betraktats som en väl avgränsad växtfamilj med flera unika karaktärer men på 1990-talet framkom, genom flera oberoende DNA-studier, att det fanns flera växtsläkten som borde inkluderas i familjen men som saknade de definierande karaktärerna. En av de mer välkända karaktärerna för arterna inom “gamla” Colchicaceae är den kemiska substansen kolchicin. Det är en mycket giftig substans som påverkar celldelningen och som använts både inom växtförädling, för att skapa polyploider (växter med dubbel eller flerdubbel kromosomuppsättning), samt vid framställning av preparatsnitt för kromosomräkning (då substansen “fryser” celldelningen). Medicinskt har kolchicin länge använts för att behandla gikt och på senare år har även cancerforskningen intresserat sig för substansen.

Kolchicin bildas genom en ganska avancerad biosyntetisk process och det är därför troligt att förmågan att producera substansen enbart uppstått en gång och sedan gått i arv. Efter att ha fastställt släktskapsförhållandena inom familjen undersökte Annika Vinnersten utbredningen av kolchicin i dagens Colchicaceae för att ta reda på var i släktträdet förmågan uppstod.

Studien inkluderar både representanter från de släkten som idag är inkluderade i familjen men som anses sakna de diagnostiska karaktärerna, släkten i familjen som tidigare rapporterats sakna kolchilin och släkten som tidigare inte undersökts. Studien visar, tvärt emot tidigare rapporter, att alla undersökta arter innehöll kolchicin vilket visar att förekomst av kolchicin är en bra karaktär för familjen Colchicaceae.

Namn: Annika Vinnersten
Avhandlingens titel: Tracing History: Phylogenetic, Taxonomic, and Biogeographic Research in the Colchicum Family
Institution: Institutionen för evolutionsbiologi, avd. för systematisk botanik
Opponent: Professor Jerrold I Davis L.H. Bailey Hortorium,
Department of Plant Biology, Cornell University, Ithaca, New York
Disputationen äger rum: Fredagen 12 december, kl. 10.00 i Lindahlsalen på Evolutionsbiologiskt centrum.

Kontaktinformation
Annika Vinnersten kan nås på 018-471 6458 eller via e-post Annika.Vinnersten@ebc.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera