Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 december 2003

Nya partiklar kan förbättra inkapsling av läkemedelssubstanser

Många läkemedel har så kallad kontrollerad frisättning, vilket innebär att den aktiva substansen släpps ut sakta. Fördelarna är att patienten inte behöver ta sin medicin så ofta, samt att risken för biverkningar minskar. Anna Imberg har i sitt avhandlingsarbete utvecklat nya partiklar, så kallade lipid/polymer partiklar, som kan användas för att leverera aktiva substanser.

Anna Imberg har utvecklat en ny typ av partikel bestående av en biologiskt nedbrytbar polymer med lipiddomäner inuti. Polymeren är olöslig i vatten men bryts i vatten ned till kortare vattenlösliga enheter som till slut omvandlas till enbart koldioxid och vatten. Lipiden bildar med vatten en så kallad kubisk fas, en tredimensionell struktur där lipid och vatten finns i separata miljöer. Den kubiska fasen innehåller en stor gränsyta som delar av vatten- och lipid miljöerna. Därför erbjuder den kubiska fasen möjligheter att kapsla in både vattenlösliga, fettlösliga och ytaktiva aktiva substanser som ska frisläppas från den kubiska fasen under lång tid.

En fördel är alltså att partiklarna har förutsättningar att kapsla in olika typer av aktiva substanser. En annan fördel jämfört med rena polymerpartiklar är att lipiden bör skydda den aktiva substansen från den sura miljön som bildas när polymeren bryts med. I studien har dock inga experimentella försök utförts där aktiva substanser har kapslats in.

För att kunna bilda partiklar behövs allmän kännedom om hur molekylerna i system som innehåller lipid/polymer/lösningsmedel/vatten beter sig. Molekylernas beteende har undersökts både teoretiskt och experimentellt. Därför har många prover med olika sammansättning studerats. För detta ändamål har Anna Imberg utvecklat en förbättrad metod för att kunna bereda prover som innehåller lipid/lösningsmedel/vatten. Metoden är baserad på användning av en så kallad vätskerobot.

Avhandlingen finns på: http://publications.uu.se/theses/abstract.xsql?dbid=3795

Bild finns på http://www.info.uu.se/pressmapp/partikel.jpg
Författare: Anna Imberg
Avhandlingens titel: On Phase Behaviours in Lipid/Polymer/Solvent/Water Systems and their Application for Formation of Lipid/Polymer Composite Particles
Institution: Institutionen för farmaci
Disputationen äger rum tisdag 16 december kl. 10.15 i B21, Uppsala Biomedicinska Centrum, Uppsala
Opponent är Dr Krister Thuresson,Avdelningen för Fysikalisk kemi 1, Lunds Universitet, Lund

Kontaktinformation
Vidare information: Anna Imberg kan nås på telefon 018-47143 70eller via e-post Anna.Imberg@farmaci.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera