Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 december 2003

Titthålsoperation mot stora mensblödningar

En titthålskirurgisk metod för att minska stora mensblödningar visar goda resultat. Efter 10 års uppföljning var 75 procent av kvinnorna nöjda. Studier har också givit ny kunskap om varför vissa kvinnor drabbas av stora mensblödningar, kunskap som kan användas för utveckling av helt nya läkemedel.

I en aktuell avhandling från Karolinska Institutet presenteras användningen av titthålsmetoden transcervical resektion av endometriet (TCRE) för behandling av menorragi, stora mensblödningar. Då “skalas” livmoderslemhinnan (endometriet) bort och på detta sätt minimeras mensblödningar. Vid långtidsuppföljning (5-10 år) av 104 kvinnor tycks det goda resultatet kvarstå: 75 % av kvinnor var nöjda med operationen och endast 13 % behövde gå vidare till mer omfattande operation. TCRE genomfördes som dagkirurgisk operation.

I Marian Mints avhandling presenteras också omfattande studier om uppkomsten av menorragi. Fokus har då varit på angiogenes, dvs tillväxten av nya blodkärl. Uppbyggandet av ny livmoderslemhinna efter menstruationen är helt beroende av en fungerande angiogenes. Detta är en komplex process där tillväxtfaktorn VEGF har en central roll. VEGF påverkar dessutom kärlens arkitektur samt blodlevringen (och därmed blodförlusten).

Studierna visar att blodkärlen i slemhinnan i livmodern hos kvinnor med menorragi har abnorm arkitektur med bl a defekter i kärlväggen. Dessutom påvisas en klar ökning av mängden blodkärl som innehåller VEGF och receptorer för VEGF. Abnormiteterna i blodkärlens vägg kan dessutom länkas till dessa förändringar i signalsystemen för VEGF.
Slutsatsen är att kärlen inte byggs och omformas på naturligt sätt mellan menstruationerna och att detta i sin tur kan leda till menorragi. Med denna nya kunskap kan även behandling med läkemedel, som påverkar utväxt av blodkärl, representera ett framtida alternativ vid menorragi.

Bakgrund:
Menorragi, definierat som en regelbunden men stor mensblödning förekommer hos mellan 10 % och 20 % av svenska kvinnor i fertil ålder. I vissa fall kan menorragi orsaka blodbrist med medföljande trötthet och konsekvenser för arbetsliv och familj.
Orsaken till menorragi är ibland känd, t ex vid myom i livmodern, ärftliga blodlevringsrubbningar eller hormonell obalans under övergångsåren. Men s k idiopatiska menorragier, där man inte kan peka ut någon säker orsak, förekommer i cirka hälften av fallen. Dessa patienters besvär kan vara svårare att åtgärda. Idiopatisk menorragi behandlas idag framför allt med läkemedel eller genom hysterektomi, kirurgiskt borttagandet av livmodern.

Avhandlingens titel:
Idiopathic menorrhagia: Studies of angiogenesis and surgical therapy

Författare:
Miriam Mints, Institutionen för klinisk vetenskap och Institutionen för medicin vid Huddinge Universitetssjukhus, Karolinska Institutet, tel 070-4846 277 eller mail: miriam.mints@telia.com

Disputation:
Fredag 12 december 2003, kl. 9.00, Föreläsningssal R64, Huddinge Universitetssjukhus.

Avhandlingens abstract och ram (pdf) finns på:
http://diss.kib.ki.se/2003/91-7349-722-3

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera