Tema

Nytt vapen mot resistenta bakterier

Problemet med sjukhussjuka, svåra infektioner orsakade av antibiotikaresistenta stafylokocker, orsakar stora kostnader och stort lidande. Grupp A-streptokocker, även kallade köttätande mördarbakterier, är ett annat växande problem. En grupp lundaforskare har nu utvecklat ett ämne kallat Cystapep, som tycks vara verksamt mot bakterier som inget biter på.

Om Cystapep håller vad det lovar är det en världssensation. Sverige ligger bättre till än andra länder vad gäller antibiotikaresistens, men utomlands har många farliga bakteriestammar blivit resistenta mot merparten av de antibiotika läkarna kan ta till, och även här ökar problemen för varje år.

Cystapep har fått sitt namn av att det är en peptid (en liten molekyl) som grundar sig på ett större protein kallat cystatin. Cystatin förekommer i olika former i kroppen och bidrar till vårt naturliga skydd mot bakterier, svampar och virus. Lundaforskarna Aftab Jasir och Claes Schalén, medicinsk mikrobiologi, samt Anders Grubb, klinisk kemi, har i samarbete med en polsk forskargrupp renodlat och vidareutvecklat den del av cystatin C-proteinet som visat sig ge den bästa skyddsverkan.

– Substansen har visat sig effektiv både mot sjukdomsframkallande stafylokocker, streptokocker, enterokocker och pneumokocker, bland vilka det finns många farliga och mer eller mindre antibiotikaresistenta bakterier. Däremot påverkas inte kroppens vanliga bakterieflora, vilket är positivt, säger Aftab Jasir.

Cystapep har också kunnat angripa både polio- och herpesvirus. Att en och samma substans är verksam inte bara mot sjukdomsframkallande bakterier utan också mot virus är unikt. Och substansen tycks ha en helt egen verkningsmekanism som bakterierna inte lätt kan försvara sig mot. Lundaforskarna har försökt att genom mutationer framkalla resistens mot Cystapep, något som i andra fall inte är särskilt svårt, men som här inte alls var möjligt.

Forskarna har just publicerat sitt fynd i APMIS, Acta Patologica Microbiologica Immunologica Scandinavica. De har också patentsökt Cystapep för att kunna fortsätta sin forskning. Innan patentet lämnas över till läkemedelsindustrin vill de lära sig mer om medlets verkningsmekanismer, försöka göra substansen ännu effektivare, och prova dess verkan mot utländska bakteriestammar. Eftersom Aftab Jasir och Claes Schalén är projektledare resp koordinator för ett stort EU-projekt om grupp A-streptokocker har de god tillgång till bakterieprover från andra länder. En klinisk användning av medlet kan sedan bli verklighet på 5-10 års sikt.

Mer information Anders Grubb, 046-17 39 64, anders.grubb@klinkem.lu.se, Aftab Jasir och Claes Schalén, 046-17 32 86, aftab.jasir@mmb.lu.se, claes.schalen@mmb.lu.se.

Nytt vapen mot resistenta bakterier

 lästid ~ 2 min