Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 december 2003

I helig skrud. En studie över Anna-Lisa Odelqvist-Kruses sakrala textilkonst

Anna-Lisa Odelqvist-Kruse är, tillsammans med sina föregångare Agnes Branting och Sofia Widén, den textilkonstnär, som i huvudsak format 1900-talets kyrkliga textilkonst i Sverige. Ulla Mo studerar i sin avhandling Odelqvist-Kruses textilkonst.

Anna-Lisa Odelqvist-Kruse (1925 – 2000) skapade, som föreståndare och konstnärlig rådgivare för textilateljén Libraria i Stockholm, kyrkliga textilier såsom mässhakar, antependier, altarbrun, monumentala textilier och bursor. Varje textil skapades för en speciell kyrka för att passa in just där. Hennes avsikt var att de kyrkliga textilierna skulle innehålla ett kristet budskap och berika gudstjänsten. Hon använde ogärna de ordslingor, som var vanliga i den kyrkliga textila konsten, utan återinförde urkristna symboler, som applicerades eller broderades på textilen.

I avhandlingen redovisas i bilaga mer än tvåtusen kyrkliga textilier, som skapats av denna konstnär. I denna samling ingår bland annat sju biskopskåpor och väggbeklädnader till Finsta koret samt Fredens kapell i Uppsala domkyrka samt hela skruduppsättningar i de liturgiska färgerna till ett flertal kyrkor över hela landet.

1984-85 hedrades konstnären med en retrospektiv utställning på Historiska museet i Stockholm. Hennes sista uppdrag gällde textilier till Vadstena klosterkyrka i samband med att Vadstena firade 600-årsjubileum år 2000.

Fredagen den 12 december 2003 försvarar Ulla Mo, institutionen för konstvetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med titeln I helig skrud. En studie över Anna-Lisa Odelqvist-Kruses sakrala textilkonst.
Disputationen äger rum kl 13.15 i Humanisthuset, hörsal F.
Fakultetsopponent är docent Hedvig Brander Jonsson, konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.

Kontaktinformation
Ulla Mo är bosatt i Domsjö, Örnsköldsvik

Ulla Mo nås på:
Tel: 0660-503 14
E-post: ulla.evert.mo@gamma.telenordia.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera