Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 december 2003

Penicillin biter fortfarande på öroninflammationer

Mycket talar för att den skandinaviska modellen för behandling av öroninflammationer fortfarande fungerar. Det visar Eva Westman i den avhandling hon försvarar 12 december.

Öroninflammation är en av barnaårens vanligaste sjukdomar och den enskilt vanligaste orsaken till antibiotikabehandling av små barn. I Sverige har sjukvården under många år fortsatt att använda den skandinaviska behandlingsmodellen, med penicilliner som förstahandspreparat mot öroninflammationer medan man i många andra länder gått över till bred-spektrumantibiotika. Bakterieresistens varierar betydligt mellan olika länder, vilket tyder på att ländernas olika behandlingsprinciper spelar roll för resistensutvecklingen. Frågan är om vår behandlingsstrategi kommer att ha fortsatt lika goda resultat.

De frågor som Eva Westman försökt besvara är: Är en obehandlad öroninflammation bättre än en antibiotikabehandlad öroninflammation för utvecklingen av infektionsförsvaret? Har bakterier med förvärvad antibiotikaresistens mindre sjukdomsframkallande förmåga? Kan bakterieenzymet beta-laktamas alltid neutralisera penicilliner? Är alla bakterier som orsakar öroninflammationer lika viktiga att behandla?

Till detta ändamål har hon använt en djurmodell där en femdagars kur med penicillinet amoxillicin gavs. Kuren visade sig förkorta öroninflammationen jämfört med en kontrollgrupp. Vid en andra öroninflammation visade sig de som fått antibiotika ha ett lika gott skydd som de som inte fått behandling. Amoxicillin påverkar alltså inte immunsvaret negativt.

De tre vanligaste bakterierna som orsakar öroninflammationer är Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae och Moraxella catarrhalis. Idag finns en ökande förekomst av resistenta S. pneumoniae och en måttlig till hög förekomst av beta-laktamasproduktion hos H. influenzae och M. catarrhalis. Beta-laktamas är ett ämne som bakterien använder i sitt försvar mot beta-laktamantibiotika som t.ex penicillinV eller amoxicillin. Dessa bryts ner av beta-laktamaset och kan inte utöva sin bakteriedödande effekt.

Fredagen den 12 december försvarar Eva Westman, Institutionen för klinisk vetenskap, Otorhinolaryngologi, Umeå Universitet, samt Jubileumskliniken, Otorhinolaryngologi, Lunds Universitet, sin avhandling med titeln Experimental Acute Otitis Media: Aspects on treatment, protection and structural changes. Svensk titel: Experimentell akut otit: Studie av behandling, protektion och strukturella förändringar.
Disputationen äger rum kl 13.00 i Sal B, Tandläkarhögskolan.
Fakultetsopponent är professor Bengt Carlsöö, Öron-, näs- och halsenheten, Huddinge Universitetssjukhus, Stockholm

Kontaktinformation
Eva Westman arbetar som specialistläkare på öron-, näsa-, halskliniken i Sundsvall. Hon är uppväxt i Arvidsjaur, Norrbotten, och har genomfört sin forskning vid Umeå och Lund Universitet. Hon nås på telefon 060-181000 (vxl). E-post: eva.westman@lvn.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera