Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 december 2003

Forskardag på Mitthögskolan Östersund

Nu är det dags för den årligen återkommande forskardagen på Institutionen för socialt arbete, campus Östersund. Forskardagen är en heldagskonferens där externa gäster samt forskare och forskarstuderande på Mitthögskolan, berättar om sina forskningsprojekt och dess resultat. Såväl studenter som yrkesverksamma och en intresserad allmänhet är välkomna. Temat för årets forskardag är “Det sociala arbetets förutsättningar och former”.

Förmiddagens program kommer att bestå av ett antal föreläsningar som inom temat rymmer allt från hur det sociala arbetet organiseras till hur mångfalden i samhället påverkar det sociala arbetets innehåll. Föreläsarna under förmiddagens program är såväl externa gäster som forskare på Mitthögskolan.

Eftermiddagen kommer att bestå av tre parallella sessioner på olika teman där institutionens forskare och forskarstuderande kommer att bjuda på intressanta föreläsningar. Eftermiddagens teman är: “Marginalitet och samhällsinterventioner”, som bland annat kommer att innefatta ämnet boendestöd som kommunal strategi för hemlösa. “Kultur och interkulturalitet” som till exempel tar upp ämnet interkulturella parrelationers vardagsliv. “Professionell kompetens och nätverksstöd”, som bland annat tar upp stödkapaciteter i sociala nätverk, som en av programpunkterna.


Programmet startar kl. 09.00 i sal F214 (gamla ridhuset på campus Östersund) och avslutas kl. 15.00. För mer detaljerad information, se www.mh.se/soa

Kontaktinformation
Prof. Åke Bergmark, Institutionen för socialt arbete, Mitthögskolan, 063-16 53 67
Forskningssamordnare Eva-Marie Björklund, Institutionen för socialt arbete, Mitthögskolan, 063-16 53 51

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera