Artikel från Mälardalens universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 december 2003

Ny Ekonomihögskola i Mälardalen blir en av landets största inom utbildning och forskning

På fredagen invigdes Ekonomihögskolan vid Mälardalens högskola av statssekreterare Claes Ljungh från Finansdepartementet. Ekonomihögskolan i Eskilstuna och Västerås blir en av landets största utbildnings- och forskningsinstitutioner inom sitt område.

Den nya Ekonomihögskolan är en av högskolans största institutioner med ett omfattande utbildningsutbud: Ekonomprogrammet, Internationella marknadsföringsprogrammet, IT-ekonomiprogrammet, programmet Ekonomi för hållbar utveckling, Programmet för informatik med systemvetenskap samt det engelskspråkiga programmet Analytical Finance.

Ekonomihögskolan, med den engelska beteckningen School of Business, får drygt 4 000 studenter och 100 anställda, varav 12 professorer och 25 doktorander. Enligt rektor Magnus Söderström är bildandet av Ekonomihögskolan ett viktigt strategiskt beslut.

– Ekonomihögskolan är en sammanhållen utbildnings- och forskningsmiljö med hög standard vilket stärker högskolans arbete med att erhålla vetenskapsområde för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap, påpekar Magnus Söderström.

Med inrättandet av Ekonomihögskolan tas ett viktigt steg att profilera verksamheten såväl inom landet som internationellt. Målet är att etablera Ekonomihögskolan som en institution med stark förankring i det regionala näringslivet och det lokala samhället i en internationell miljö. Vidare kommer Ekonomihögskolan att bygga koalitioner med ett antal internationellt välrenommerade universitet samt utveckla goda samarbeten med några av de svenska universiteten.

– Bildandet av Ekonomihögskolan är ett led i att stärka identiteten och profilera verksamheten. Både forskarutbildning och grundutbildning kommer att hålla en hög internationell standard med god bredd och intressanta specialiteter, säger prefekt Göran Bryding.

Forskningen och forskarutbildningen kommer att vara koncentrerad till fyra områden: Ekologisk ekonomi, Marknadsföring och affärsrelationer, Innovation och entreprenörskap samt Verksamhetsstyrning och informationssystem.

Ekonomihögskolan förbereder även sju internationella masterutbildningar på engelska. Delar av dessa utbildningar kommer att ske i samarbete med utländska universitet. Målsättningen är att flera av programmen ska kunna ges redan hösten 2004.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Göran Bryding, prefekt, tel 021-10 14 63 eller 070-689 17 20.
Magnus Söderström, rektor, tel 021-10 13 55.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera