Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 december 2003

Kvinnor är mer smärtkänsliga än män

Tidigare forskning har visat att kvinnor har lägre smärttrösklar och lägre smärttolerans än män. Det visar också den första delstudien i den avhandling som Birgitta Hellström vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet nyligen lagt fram.

Resultaten visar även att de kvinnor som hade lägre smärttrösklar rapporterade mer av vanligt förekommande besvär, jämfört med dem som hade högre smärttrösklar. Studien visar också att smärtkänsligheten hos kvinnor varierar under menstruationscykeln, med lägst smärtkänslighet då östrogennivåerna normalt är höga.

Studier av könshormonernas effekt på smärtupplevelsen under menstruationscykeln har givit varierande resultat. I den andra delstudien undersöktes hur kvinnor med kroniska besvär skattar sin smärta under tre på varandra följande menstruationscykler. Resultatet visade att kvinnorna skattade sin smärta som lägst under ägglossningen, då östrogennivån når sin högsta nivå. De skattade sin smärta som högst, då östrogennivån är som lägst, under den premenstruella fasen. Resultaten visar att kvinnors smärtupplevelse varierar under menstruationscykeln olika faser. Detta kan ha stor betydelse för förståelsen av kvinnors smärtupplevelser.

Kroniska stresstillstånd med förhöjda kortisolnivåer under en längre tid kan vara en allvarlig hälsorisk. Tidigare studier har visat att kortisol är en viktig markör för arbetsrelaterad stress. Kvinnor som arbetar heltid löper större risk än män att drabbas av stressrelaterade sjukdomar, som kan bero på den totala arbetsbördan för betalt och obetalt arbete. Det framgår i den tredje delstudien. Den visade att de kvinnor som arbetar övertid mer än 10 tim/vecka hade dubbelt så höga kortisolnivåer, jämfört med de som arbetade mindre än10 tim/vecka övertid, och de som arbetade en normal arbetsvecka. De som arbetade extremt mycket övertid rapporterade att de kände större ansvar för sina barn än de andra grupperna. Den höga kortisolnivån kan vara orsakad av övertidsarbete i kombination med ansvaret för barn. Mer än hälften av dessa kvinnor arbetade inom lågstatusyrken, där höga krav i kombination med litet inflytande kan bidra till en högre stressnivå. Kronisk stress med förhöjda kortisolnivåer kan vara en allvarlig hälsorisk, som högt blodtryck, minskad utsöndring av köns- och tillväxthormoner, försämrat immunförsvar, förändrade insulinnivåer och till en förkrympning av hippocampus, i den inre delen av hjärnan, som kan ge allvarliga minnesförändringar.

Från den teoretiska bakgrunden och de empiriska studierna är det uppenbart att kvinnor är mer smärtkänsliga än män, och att sinnesförnimmelser och sinnestillstånd varierar under menstruationscykelns olika faser. När det gäller stress och utbrändhet bland kvinnor är det viktigt att ta hänsyn till kvinnors totala arbetsbörda, för betalt och obetalt arbete.

Doktorsavhandlingens titel: On Pain and Workload in Women: A psychobiological approach

Birgitta Hellström kan nås på 08-16 39 61 eller e-post bhm@psychology.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera