Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 december 2003

Kalciumjoner reglerar inflammationsprocessen

En viktig pusselbit vid letandet efter en bot mot bland annat reumatism, åderförkalkning och diabetes. Det beskriver Åsa Antonsson, bördig från Hovermo i Bergs kommun, Jämtland, i sin avhandling med titeln “Reglering av NF-kappa-B via Calmodulin”, som hon försvarar vid Umeå universitet 5 december.

Transkription är den cellulära process som kopierar det genetiska materialet, DNA, till RNA, som i sin tur används som mall för produktion av de proteiner som cellen behöver. Transkription sker under strikt kontroll av specialiserade proteiner som kallas transkriptionsfaktorer. Till denna grupp av proteiner hör NF-kappa-B-proteinerna.

NF-kappa-B-proteinerna spelar en viktig roll i regleringen av ett mycket stort antal gener, ofta gener vars funktion hör till immunförsvaret eller styrning av celltillväxt och cellöverlevnad. När NF-kappa-B självt är felaktigt reglerat lever cellen och organismen farligt. Defekter i NF-kappa-B-systemet är bidragande orsaker till start och förlopp av en mängd sjukdomar, bl.a reumatism, åderförkalkning, vissa former av cancer, diabetes och alzheimer. Därför sätts stort hopp till möjligheterna att bota eller förhindra nämnda sjukdomar genom riktad kontroll av NF-kappa-B-proteiners aktivitet.

Kalciumjoner är viktiga signalbärare i våra celler och är som sådana involverade i styrningen av åtskilliga processer, bl.a celltillväxt och muskelsammandragning. Ofta översätts kalciumsignaler till cellulära händelser av det kalciumberoende proteinet calmodulin.

Denna avhandling beskriver upptäckten att NF-kappa-B-proteiners aktivitet, och därigenom deras förmåga att påverka transkription till viss del regleras av calmodulin. Detta sker dels direkt genom att calmodulin binder till NF-kappa-B proteinerna c-Rel och RelA, dels indirekt genom ett calmodulinberoende enzym. Resultaten som presenteras i denna avhandling bidrar med nya bitar till det komplexa pussel som utgörs av regleringen av NF-kappa-B-proteinernas aktivitet, och bidrar därför till förståelsen av hur man skulle kunna kontrollera dessa kraftfulla proteiners aktivitet.

Fredagen den 5 december försvarar Åsa Antonsson, Inst. för molekylärbiologi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Regulation of NF-kappa-B by Calmodulin. Disputationen äger rum kl 12.00 i Major Groove, byggnad 6L, Inst. för molekylärbiologi. Fakultetsopponent är professor Ylva Engström, Inst. för molekylärbiologi och funktionsgenomik, Stockholms Universitet.

Fotnot: “kappa” syftar på den grekiska bokstaven med samma namn, som inte låter sig skrivas ut här.

Kontaktinformation
Åsa Antonsson finns vid Institutionen för molekylärbiologi, tel. 090-785 25 19, e-post asa.m.antonsson@molbiol.umu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera