Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 december 2003

Spända muskler ökar risken för nack- och skulderbesvär hos datoranvändare

Datoranvändare som upplever muskelspänning minst några gånger per vecka löper större risk att utveckla nack- skulderbesvär. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin. Studiens resultat kan få betydelse i arbetet med att förebygga symtom i muskler och skelett hos datoranvändare.

Alla som känner sig spända i musklerna minst några gånger i veckan bör försöka vidta åtgärder för att minska muskelspänningen. Detta kan ske på flera olika sätt, men tänkbara alternativ är fysisk träning, stressreducerande åtgärder och ergonomisk anpassning av arbetsplats och arbetsteknik.

I studien ingick 671 kvinnliga och manliga professionella datoranvändare som representerade flera olika yrkesgrupper. De följdes under cirka 11 månader med månatliga uppföljningsformulär för att registrera nytillkomna symtom i nacke och skuldror.

– Detta är en unik studie i Sverige då det är första gången man följt datoranvändare under en längre period. Därför kan man uttala sig med större säkerhet om samband mellan olika faktorer, säger sjukgymnast Jens Wahlström som skrivit avhandlingen.

I övriga studier som ingår i avhandlingen har bland annat samband mellan psykosociala faktorer i arbetet (stress) och fysisk belastning observerats och resultaten stöder en modell för hur besvär i samband med datorarbete kan uppstå. Forskarna har också studerat samband mellan arbetsteknik vid datorarbete och belastning i form av muskelaktivitet. En av studierna visade att man under stressade arbetsförhållanden trycker hårdare på knappen av datormusen jämfört med ostressade förhållanden. Med den föreslagna modellen som bas, föreslås att förebyggande arbete som syftar till att minska musarmsbesvär hos datoranvändare bör innefatta åtgärder som förbättrar både den psykosociala och den ergonomiska/fysiska arbetsmiljön.

För mer information kontakta:
Leg sjukgymnast Jens Wahlström, telefon; 031-773 31 29, e-post: jens.wahlstrom@ymk.gu.se

Handledare:

Professor Mats Hagberg, mobiltelefon: 070-692 93 93, e-post: mats.hagberg@ymk.gu.se
Professor Roland Kadefors, mobiltelefon: 070-623 35 34

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, institutionen för invärtesmedicin, avdelningen för yrkesmedicin

Avhandlingens titel: Physical Load, Psychosocial and Individual Factors in Visual Display Unit Work

Avhandlingen försvaras fredagen den 5 december klockan 13.00 i hörsal Karl Isaksson, Medicinaregatan 16A, Göteborg

Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
telefon: 031-773 38 69
mobiltelefon: 070-775 88 51
e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Kontaktinformation
Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

telefon: 031-773 38 69

mobiltelefon: 070-775 88 51

e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera