Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 december 2003

Gemensam världsbild förutsättning för samarbete

För att kunna samarbeta krävs att man delar världsbild. Arbetar man i olika delar av landet kan den gemensamma miljön åtminstone delvis ersättas av att samarbetsparterna bygger upp en gemensam bild av hur denna världsbild ska se ut, ett "bygge" som baseras på tidigare gemensamma erfarenheter.Detta och mycket mer framgår av en ny doktorsavhandling från Luleå tekniska universitet.

Allt fler företag samarbetar med andra och i dag innebär geografiska avstånd inget hinder för samarbete.

Ett företag i Pajala kan ha täta och nära relationer med ett företag i Malmö eller Skara, med hjälp av exempelvis telefon, vanlig post, e-post och fax fungerar kommunikationen för det mesta alldeles utmärkt.

Doktorsavhandlingen Communicating references in geographically separated collaborative work – An exploratory study, med vilken Åsa Holm disputerar den 17 december, handlar om samarbete mellan geografiskt avlägsna små företag och hur de hanterar referenser i sitt samarbete.

– Jag har utgått ifrån arbetsplatser som har begränsat med resurser för distanssamarbete, endast de mest primära medlen som telefon, vanlig post, e-mail och fax är vad som finns tillgängligt för kommunikation dem emellan. Anledningen till denna enkla och ganska “ospännande” uppsättning tekniska medel är att det fortfarande är en vanlig situation, säger Åsa Holm.

De intervjuer Åsa Holm gjort pekar på att kännedom och kommunikation är de två viktigaste parametrarna för att samarbeta på detta sätt – givetvis vid sidan av att verksamheterna “passade ihop”.

Holm har också videofilmat och analysen av dessa filmer pekade på samma sak – mycket av det man refererade till var sådant som utvecklats och uppkommit genom tidigare samarbete och ganska lite “nya” referenser gjordes.

Både intervjuerna och videoklippen visar också på vikten av att arbeta med och ha tillgång till gemensamt material då något skulle diskuteras. Det materialet utgör nämligen en gemensam värld att referera till och agera i, ett substitut om man så vill för den värld de inte delar i verkligheten.

– Genom att man tidigare utvecklat en gemensam bild av detta material kan man lätt samtala om innehållet. Vid tillfällen då man inte hade en gemensam bild av miljön/materialet så misslyckades man med att reda ut problemen och möten arrangerades. Personliga möten var också kommunikations- och samarbetsmetod när uppdragen var nya eller oklara, då räcker det inte med telefon eller e-post, säger Åsa Holm.

Åsa Holm kommer ursprungligen från Kalmar och tog sin civilingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet 1998.
Disputationen sker onsdagen den 17 december, opponent är senior lecturer Dave Randall och ordförande är professor Jan Johansson.

Upplysningar: Åsa Holm, 0457-38 55 62, asa.holm@bth.se eller informatör Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@adm.luth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera