Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 december 2003

Kvinnor med högre muskelstyrka har en minskad risk för benskörhet

Unga, under- och normalviktiga, kvinnor med starkare muskulatur har också en högre bentäthet. Därför bör träning för kvinnor vara mer inriktad på att öka muskelstyrkan än förbränningsträning som riskerar ge en viktminskning, en känd riskfaktor för benskörhet. Det konstaterar Eva Ribom i sin avhandling om bentäthet och kvinnor.

Sambandet mellan muskelstyrka och bentäthet hos kvinnor är främst uttalat hos kvinnor i den yngre åldersgruppen (21 år) medan det för kvinnor i 30-års ålder är kroppskonstitution, framförallt muskelmassa och vikt som har större inflytande. Ju mer muskelmassa, desto tätare benmassa. Hos män ses inte samband mellan muskelstyrka och bentäthet.
För att skapa av ett svenskt referensmaterial för bentäthetsmätning hos kvinnor har Eva Ribom även studerat en grupp svenska kvinnor som slumpmässigt utvalts från befolkningsregistret.

Resultaten visar att de svenska kvinnorna har en högre bentäthet jämfört med de referensmaterial som ges av tillverkarna av bentäthetsmätare, andra svenska referensmaterial samt NHANES, som är ett internationellt erkänt amerikanskt referensmaterial. Samtidigt har tidigare forskning visat att svenska kvinnor har en ovanligt hög förekomst av frakturer som är relaterade till osteoporos.

Att unga svenska kvinnor har en högre bentäthet än andra referenspopulationer ger upphov till flera frågor. Kan dagens svenska kvinnor ha fått en bättre bentäthet än tidigare generationers? Om inte, förlorar svenska kvinnor bentäthet snabbare, vilket skulle kunna förklara den höga förekomsten av osteoporosrelaterade frakturer? Eller, har svenska kvinnor sämre hållfasthet så att de får en fraktur vid en högre bentäthet i jämförelse med andra kvinnor?

Eva Ribom har också studerat inflytandet av östrogen på muskelstyrka hos kvinnor. Hennes slutsats är att kvinnor som på grund av klimakteriebesvär fått tillskott av östrogen, varken förlorar eller vinner någon muskelstyrka. Variationer av östrogenreceptorn alfas utseende har inget samband med muskelstyrka eller kroppskonstitution hos unga kvinnor.

Författare: Eva Ribom
Avhandlingens titel: Muscles, Estrogen, and Bone
Institution: Institutionen för kirurgiska vetenskaper
Disputationen äger rum lördag 6 december kl. 9.15 i Aulan, Ing 50, Akademiska sjukhuset, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Opponent är Docent Kim Thorsen, Örnsköldsviks sjukhus, Örnsköldsvik

Kontaktinformation
Vidare information: Eva Ribom kan nås på telefon 018- 611 31 76 eller via e-post eva.ribom@surgsci.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera