Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 december 2003

Första avhandlingen i vårdvetenskap klar-samarbetet mellan universitetet och universitetssjukhuset börjar ge resultat

Människor som drabbats av handskador mår sämre än man trott. Förutom begränsad funktion i den skadade handen riskerar patienterna också problem med traumatisk stress och smärta i ett längre perspektiv. Det visar Margareta Gustafssons avhandling som läggs fram vid Universitets-sjukhuset Örebro. Hon är legitimerad sjuksköterska och den första som disputerar i ämnet vårdvetenskap vid Institutionen för vårdvetenskap på Örebro universitet sedan forskarutbildning i ämnet startade 2001.

Majoriteten av de som skadar sig är män som under arbete med vedkapning, reparations-arbete eller under arbete på sin vanliga arbetsplats råkat ut för en olycka. De är ofta personer som lever under sådana förhållanden att handfunktionen är extra viktig för att arbete och vardag ska fungera. Margareta har i sina studier följt upp ett hundratal patienter för att undersöka konsekvenserna av handskador av så allvarligt slag att kirurgisk specialistvård behövts. Smärta och nedsatt funktion är vanliga problem i patientgruppen. Var tredje hade besvärlig smärta de första veckorna och var sjunde hade fortfarande svår smärta ett år efter olyckan. Särskilt drabbade var patienter med amputationer.

– Smärta och nedsatt funktion gör att många har svårt att komma tillbaka till sitt arbete och jobba på samma sätt som före olyckan, säger Margareta. Det betyder att livssituation-en kan försämras avsevärt för de här personerna och att de totala konsekvenserna av skadan är betydligt svårare än man tidigare haft kunskap om.

Patienterna upplevs många gånger som väldigt friska på grund av att skadan inte är så framträdande. Men i Margaretas forskning har det visat sig att en stor andel får psyko-logiska problem den första tiden efter olyckan. Nära hälften av patienterna hade symtom på traumatisk stress i form av obehagliga återupplevelser av olyckan, i drömmar och i vaket tillstånd, vilket i ett långsiktigt perspektiv leder till hälso- och sociala problem. Många hade även symtom på ångest och depression.

– Man vet att dessa symtom avtar med tiden men ett år efter olyckan hade så många som en tredjedel fortfarande kvar återupplevelserna till följd av traumat i samband med olyckan, berättar Margareta. Nu finns kunskapen om att de här personerna drabbas hårdare än man trott. Då är min förhoppning att i framtida studier kunna följa upp patienterna ytterligare och undersöka vilka åtgärder man kan vidta för att ge bästa möjliga vård.

För mer information kontakta Margareta Gustafsson på tel 070-208 38 06

Bild på Margareta Gustafsson finns att hämta på adressen http://stork.oru.se/massmedia/bildarkiv.html#m_gustafsson

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera