Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 december 2003

Den kvinnliga klassresan en livslång identitetsprocess

Klassresan visar sig vara en livslång identitetsprocess. Studien visar att processen är krävande och förutsätter starka drivkrafter. Kvinnornas självförverkligande har byggt på att de integrerat arbetarklassursprunget och den nya medelklasstillhörigheten med sin personliga och sociala identitet.

Kvinnors erfarenheter av egen uppåtgående social rörlighet har undersökts i en avhandlingsstudie med titeln Den kvinnliga klassresan. Studien bygger på livshistorieintervjuer med kvinnor som är födda från 1920-tal till 1960-tal, och som har haft sin uppväxt i svensk arbetarklassmiljö, och som har genomgått egen högre utbildning och yrkeskarriär. Studien ger belysning av hitintills avsaknad kunskap om hur kvinnliga livsvillkor inverkar på möjligheter till, och upplevelser av, social mobilitet i det svenska samhället under 1900-talet. Social förflyttning mellan samhällsklasser berör förutom en förändring av yrkesposition även ett emotionellt plan.

De socialdemokratiska politiska intentionerna att skapa möjligheter till social rörlighet genom utbildningsväsendets utveckling och välfärdsstatens utbyggnad har varit gynnsamt för kvinnornas möjligheter.

Klassresan har skett i etapper där varje nytt steg givit nya insikter och överblick. Klassresan bygger på känslor av att de kunnat något mer, och på bekräftelser och erkännanden som de fått i sina studier och i sin yrkesutövning. Drivkrafterna härrör till stor del ur uppväxtvillkoren som givit dem erfarenheter av sociala orättvisor och klassmässig utsatthet. Mödrarnas stöd och drömmar har varit av särskilt stor betydelse, också fäderna har kunnat fungera som mentorer när det gäller samhällsintressen. Klassresan har resulterat i förmågor som kvinnorna har fört över till sina barn och sina föräldrar.

Avhandlingens titel: Den kvinnliga klassresan
Avhandlingsförfattare: Ulla-Britt Wennerström, tel. 031-45 23 75(bost.), 031-773 4795(arb.)
e-post: ulla-britt.wennerstrom@sociology.gu.se
Fakultetsopponentens namn: Professor Mats Trondman, Växjö
Tid och plats för disputation: Fredagen den 12 december 2003 kl. 10.15, Hörsal Sappören,, Sprängkullsgatan 25, Göteborg

Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet, Göteborgs universitet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg

tel. : +46 (0)31 7731022
fax: +46 (0)31 7731940
e-post: Svenbo.Johansson@samfak.gu.se

Kontaktinformation
Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet, Göteborgs universitet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg

tel. : +46 (0)31 7731022
fax: +46 (0)31 7731940
e-post: Svenbo.Johansson@samfak.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera