Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 november 2003

Vilket kroppsspråk visar blinda personer?

Detta är en av flera frågor som Anna-Karin Magnusson besvarar i sin avhandling som hon i dagarna lägger fram vid Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Två andra frågor som behandlas är hur blinda visar att de vill tala eller lyssna genom sin kropp och sin röst samt hur de upplever sina kropps- och röstuttryck. Dessa, relativt outforskade, frågor besvaras i tre studier som är baserade på videoinspelningar och intervjuer med 14 blinda personer. I samtliga studier försöker Anna-Karin Magnusson ta de blindas perspektiv och fokuserar på deras kompetens – inte på deras brister. I samtliga studier jämförs även barndomsblinda med vuxenblinda.

Resultatet utgörs av systematiska, noggranna och detaljerade beskrivningar av framför allt olika kroppsuttrycksformer och till viss del olika röstuttrycksformer. Läsaren får även inblick i hur blinda kan uppleva sina egna icke-verbala uttryck och vilka föreställningar som andra kan ha om de blindas icke-verbala uttryck (från de blinda deltagarnas perspektiv). De barndomsblinda deltagarna berättar t.ex. ofta att de har fått höra att deras kroppsuttryck avviker från seende normer. Både de barndomsblinda och de vuxenblinda berättar även att de ibland har blivit utpekade som avvikande mot bakgrund av sina annorlunda kroppsuttryck. Dessa berättelser står i kontrast till deras upplevelser av sina röstuttryck som sällan upplevs som avvikande. Dessa berättelser står även i kontrast till den kompetens och stora variation som alla deltagare visar och den konventionella stil som flera visar i sina kroppsuttryck på videofilmerna.

Doktorsavhandlingens titel: Blinda personers icke-verbala kommunikation – studier om kroppsspråk, icke-verbal samtalsreglering och icke-verbala uttryck

Disputationen äger rum fredagen den 5 december, kl. 13.00, hörsal 5, hus B, Södra huset, Frescati. Opponent är professor Lars-Christer Hydén, Tema Kommunikation, Linköpings universitet.

Anna-Karin Magnusson kan nås på tfn 08-16 31 59 eller annak@ped.su.se. Avhandlingen finns som PDF-version på Pedagogiska institutionens hemsida eller kan beställas av författaren.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera