Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 november 2003

Vad vet vi om genteknologi?

Genteknologi används idag i allt större skala såväl inom medicinen som inom djuruppfödning och livsmedelsindustri. Men hur uppfattar och förstår allmänheten genteknologi och genteknisk forskning? Och vilka frågor väcker den?

Om detta handlar en konferens vid Linköpings universitet den 4-5 december. Forskare från olika länder och discipliner, såväl samhällsvetenskap och humaniora som naturvetenskap och medicin, kommer då att rapportera och diskutera erfarenheter inom detta område.
Konferensen inleds av Martin Bauer, sociolog från London School of Economics, och Elaine Graham, teolog från Manchester.
Den avslutas på eftermiddagen den 5 december med en paneldebatt mellan forskare och journalister kring frågan om journalistens roll som uttolkare och spridare av vetenskapliga resultat. I debatten deltar vetenskapsjournalisterna Annika Nilsson, Monika Starendahl och Helena von Troil.
Konferensen arrangeras av Linköpingsprofessorerna Viveka Adelswärd, Tema Kommunikation, Lennart Nordenfelt, Tema Hälsa och samhälle och Stellan Welin, Tema Teknik och social förändring
Se hela konferensprogrammet på
https://infoweb.unit.liu.se/ihs/tema_h/pegt_programme

Kontaktinformation
Mer information: Kristin Zeiler, kristin.zeiler@ihs.liu.se, telefon: 013 – 28 57 73

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera