Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 november 2003

Utveckling av nya separationsmaterial för bättre analys

Wen Jiang, kemiska institutionen, Umeå universitet, har i sin avhandling studerat utveckling av nya separationsmaterial för två viktiga analystekniker inom naturvetenskap och medicin. Jiang försvarar sin avhandling den 5 december.

Teknikerna vätskekromatografi (LC) och kapillärelektrofores (CE) spelar en viktig roll inom många områden i modern naturvetenskap och medicin. Bland annat bygger stora delar av miljövetenskapen, bioteknologin, och utvecklingen av nya läkemedel på dessa tekniker. Med deras hjälp kan man få fram nödvändig halt-information och identifiering av ingående komponenter i komplexa prover. Till exempel kan metoderna användas för att bestämma gränsvärden för vissa ämnen i vårt dricksvatten. Likaså kan de användas inom klinisk vetenskap för att bestämma halter av proteiner och peptider, ett värdefullt verktyg när läkare skall ställa korrekta diagnoser. Wen Jiang’s avhandling handlar om utveckling av nya separationsmaterial för dessa båda moderna analystekniker.

I hans arbete har han använt olika tillvägagångssätt för att tillverka ett flertal nya material med zwitterjoniska egenskaper. Dessa material har på sin yta funktionella grupper som innehåller både positiv och negativ laddning i lika mängd. Resultatet blir en mycket låg nettoladdning på ytan jämfört med konventionella material, som har antingen positivt eller negativt laddade funktionella grupper. Följaktligen är det möjligt att använda dessa material för separation av laddade föreningar under mycket milda betingelser.

Genom att använda packade zwitterjoniska kolonner för vätskekromatografi kan små oorganiska anjoner och katjoner separeras samtidigt och oberoende av varandra i en enda operation. Likaså kan vissa basiska och sura proteiner separeras från varandra på likartat sätt. Detta är en unik egenskap jämfört med konventionella separationsmaterial för vätskekromatografi. När samma kemi används för att belägga ytan hos elektroforeskapillärer uppnås bra separationer för oorganiska anjoner, peptider och proteiner – föreningar med vitt skilda egenskaper som normalt kräver olika ytbehandling.

Fredag den 5 December 2003 försvarar Wen Jiang, kemiska institutionen, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Zwitterionic Separation Materials for Liquid Chromatography and Capillary Electrophoresis. Svensk titel: Zwitterjoniska Separationsmaterial för Vätskekromatografi och Kapillärelektrofores.
Disputationen äger rum kl. 10.00 i KBC-huset, sal KB3A9 (Lilla Hörsalen).
Fakultetsopponent: Professor Karin Markides, analytisk kemi, Uppsala universitet.

E-publicering av avhandlingen finns på:
http://publications.uu.se/umu/theses/abstract.xsql?dbid=153

Om du vill låna denna avhandling – sök i ALBUM, Umeå universitetsbiblioteks katalog OBS! Alla svenska universitetsbibliotek får våra avhandlingar

Kontaktinformation
Wen Jiang nås på:
Kemiska institutionen, analytisk kemi, Umeå universitet
Tel: 090-786 54 85
E-post: wen.jiang@chem.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera