Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 november 2003

Kvinnor försiktigare än män vid beslut i ekonomiska frågor

Frågan om det finns könsskillnader när det gäller ekonomiskt och finansiellt beslutsfattande är betydande utifrån såväl ett samhälleligt som ett individuellt perspektiv. Tidigare nationalekonomisk forskning har visat på könsskillnader i riskbenägenhet och framförallt att kvinnor ofta väljer lågrisk alternativ med i genomsnitt lägre avkastning.

Jenny Säve-Söderbergh visar i sin nyligen framlagda doktorsavhandling i nationalekonomi vid Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet att sådana resultat kan ifrågasättas och att könsskillnaderna framförallt gäller mäns högre benägenhet att välja högriskalternativ. Hon behandlar frågan utifrån tre ekonomiska beslut: a) individuell löneförhandling, med data insamlad av fackförbundet JUSEK, b) fondval för premiepensionen, från data av PPM för 2000-2001 och c) spelbeteende i finalfrågan i TV-programmet Jeopardy (medförfattare Gabriella Sjögren, SOFI) samt d) om personer valt etiska fonder för premiepensionen.

Huvudresultaten för de enskilda ekonometriska studierna är att:
a) kvinnor ställer lägre löneanspråk i genomsnitt och att avkastningen på ett givet lönebud är lika för män och kvinnor vid medianlönen men lägre vid höga lönenivåer för kvinnor
b) kvinnor är i genomsnitt mer försiktiga investerare än män, men med samma ekonomiska bakgrund finns skillnaden endast i att kvinnor är mindre benägna att välja högriskalternativ
c) kvinnor är mer framgångsrika i Jeopardy genom en mer försiktig och mer varierad strategi
d) de med högre utbildning, med yrken som rör andras välbefinnande samt kvinnor och föreningsmedlemmar väljer mer etiska fonder.

Doktorsavhandlingens titel: Gender Differences in Economic Decision-making.

Jenny Säve-Söderbergh kan nås på telefon 0704-35 08 51 (08-16 21 54), eller e-post jennys@sofi.su.se (SOFI, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm)

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera